<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-50{width:310px!important}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:100%!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}@media (max-width:480px){#u_content_image_12 .v-container-padding-padding{padding:0!important}}</style> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#fff;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#fff;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table id="u_content_image_12"style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cj3VlQFIo3Y/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672186104491-Screenshot%202022-12-28%20at%203.08.00%20AM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:620px"width="620"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0llstrasyon: <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://www.loudandquiet.com/short/man-what-a-song-how-algorithms-reinforce-musics-gender-imbalance/"target="_blank"style="color:#843fa1">Kate Prior</a></span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">2022 nin son Kre_endo say1s1ndan merhaba!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kre_endo nun Ekim 2021 de yay1n hayat1na ba_lad11 d_nlrse, getiimiz y1l epey uzun bir yol ald1k diyebiliriz. Ekim-Haziran aras1nda, dile kolay, 37 say1 payla_t1k sizinle, Ezgi nin genel yay1n ynetmenliinde. <em>Yeni Bir Tarih</em> kap1lar1 m1 amad1k, birbirinden ilham verici mzisyenlerin <em>Portreler</em> ini mi 1karmad1k, <em>Nota Defteri </em>k_esinde mzik teorisi bilgilerimizi mi tazelemedik, sinemadan, edebiyattan rneklerle <em>Mzikli ^eyler</em> e mi yelken amad1k& Yeni y1lda Beats by Girlz Trkiye web sitesinde gemi_ say1lar1m1zla zlem giderebileceiniz mini bir Kre_endo ar_ivi haz1rl11nday1z, takipte kal1n derim mutlaka.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecek, son durak =؀</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecek temas1n1n son say1s1na geldik te yandan. Yazar ekibimizle bu ay1n ieriklerini geli_tirirken de fark ettiimiz gibi, gelecek zerine d_nmek hem gemi_i hem de _imdiyi kapsayan bir eylem esasen. Nelerin hayalini kural1m ve o hayalleri nas1l gerek k1lal1m dediimiz noktada, hem olup biteni hem gnceli irdelemek ka1n1lmaz.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Buradan hareketle, sizi selamlad11m her hafta ayr1 bir telden ald1m gibi hissettim geriye dnp bak1nca. 0lk say1da biraz panik halde _imdiyi ya_1yordum, bir anda gelecek ihtimallerine dalmak korkutucu gelmi_ti. 0kinci say1da gzel bir nostalji sard1; Kre_endo zelinde bile nas1l yol kat ettik, umut olabiliyor insan1n iinde i_te, dedim. Bugnk say1m1z1 tan1t1rken ise, iimi k1p1r k1p1r eden bir harekete geme istei ta_1yorum. Umar1m blteni okuyan sizlere de bu heyecan1 biraz olsun geirebiliriz.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Algoritma m1 yumurtadan, yumurta m1 algoritmadan?</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">2022 nin son aylar1nda aram1za yeni kat1lan iki yazar1m1z yk ve Olcay 1n kalemi e_lik etti bugnn bltenine. Y1l boyunca dinlediimiz sanat1lar1n, _ark1lar1n listesini payla_maya can att11m1z bir dnemde belki de akl1n1z1n bir k_esinde zaten yer etmi_ olan, dijital platformlarda mzik dinleme ve retme pratiklerini inceledi ncelikle yk. Mzik nerme algoritmalar1 zellikle toplumsal cinsiyet balam1nda nas1l bir yumurta m1 tavuktan, tavuk mu yumurtadan etkisiyle e_itsizlikleri yeniden retebiliyor ve bu i_in geleceine nas1l bak1yoruz, beraber kafa yormak iin gzel bir f1rsat oldu.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Gzde Sivi_olu ile <em>Sohbet Muhabbet</em></strong></span><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Olcay ise Gzde Sivi_olu nu konuk ettii <em>Sohbet Muhabbet</em> k_esinde, kltr sanat yneticilii alan1n1n inceliklerine davet ediyor sizi. Akbank Sanat Kltr Sanat Organizasyon Yneticisi olarak srdrd kariyer yolculuunu kendi az1ndan dinlemek, al1_ma alan1n1n geleceine bak1_1n1 ke_fetmek derken, olduka keyifli bir syle_i 1kt1 ortaya.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Gelecek Buraya Gelecek! <ا</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Son olarak, zlenen alma listelerimizden biriyle kar_1n1zday1z: Ekipe bizi gelecee a1ran er _ark1 setik sizin iin bu hafta. 0nsan gelecekten ne ok medet umar, ben de farkl1 deilim diyen Simge P1nar 1n <em>Gzel ^eyler</em> _ark1s1yla a1lan <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/playlist/44H0mdZgnh7LnTDMOad9f8"target="_blank"style="color:#843fa1">liste</a></span>, bakal1m sizi nerelere srkleyecek.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Seneye gr_rz!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Keyifli okumalar, keyifli dinlemeler,</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">^ebnem Ad1yaman</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672235299340-Screenshot%202022-12-28%20at%204.18.28%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Algoritma Ekseninde Mzik retmek ve Dinlemek</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Selam Kre_endo okurlar1, Ben yk. Getiimiz ay BBGz Trkiye Festivali nde tan1_t11m bu olu_umda ve bu sper insanlar1n aras1nda ben de olsam ne gzel olur diye d_nrken, _imdi ilk Kre_endo yaz1m1n ilk sat1rlar1n1 yaz1yorum. 0lk yaz1m iin biraz boyumdan byk bir i_e mi kalk1_t1m acaba d_ncesindeyim asl1nda. nk zmnn bir aya1n1n kocaman ve pek tabii para odakl1 _irketlere bal1 olduu bir sorun zerine yaz1yorum: Konumuz <em>streaming</em> platformlar1n1n _ark1 nerme algoritmalar1 ve bu algoritmada var olmaya al1_an kad1n mzisyenler. Bu platformlar1n mzisyenlere ve dinleyicilere gre konumu, mzik endstrisinde yaratt1klar1 baz1 problemler ve olas1 zmlerine deinmek istedim. Haz1rsan1z ba_layal1m!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Dijital yay1n platformlar1 kimi a1lardan hem dinleyicinin hem mzik reticilerinin i_ini kolayla_t1rd1 diyebiliriz. Mzisyenler iin dinleyiciye seslenmek, arada bir ba kurmak, arad11 kitleye ula_abilmek bu platformlar sayesinde art1k ok daha kolay. Bunun yan1nda art1k mziini ka ki_i dinlemi_, ne kadar dinlemi_, kim dinlemi_ gibi verileri tek tu_la sunan bir kaynak var ve bu verileri dikkate al1p hedeflediin yere gidebilmek iin mziinde, temsilinde nas1l oynamalar yapman gerektii hakk1nda bir rota izmek mmkn. Salad11 her trl avantaj1n yan1nda bu platformlar art1k mzisyenler iin srekli bir gelir kayna1& Ya da yle mi gerekten? ^ark1c1, sz yazar1, ellist ve besteci Ayanna Witter-Johnson platformlar1n salad11 gelir mevzusuyla ilgili <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.theguardian.com/music/2021/apr/10/music-streaming-debate-what-songwriter-artist-and-industry-insider-say-publication-parliamentary-report"target="_blank"style="color:#843fa1">a1klamas1nda</a></span> _yle diyor: Bir dinlemenin bize getirisi 0.003, bu da demek oluyor ki benim sadece geimimi salayacak kadar kazanmak iin milyonlarca kez dinlenmem gerek. Maalesef gelirin byk k1sm1 ba1ms1z sanat1lara gitmiyor. Aslan pay1 mzik endstrisini ayakta tutan sanat1lara deil, streaming platformlar1na kal1yor. Peki sanat1lar streaming platformlar1ndan bu kadar az kazan1yorlarsa nas1l geiniyorlar? Sanat1 iin as1l sistemin arklar1n1 dndren konserler, turneler, festivaller gibi duruyor. Ama bir organizatr sanat1ya haydi gel festivalimizde sahne al demeden nce neye bak1yor derseniz, en byk etkenlerden biri yine <em>streaming</em> say1lar1... Sektrde varl11n1 srdrebilmek iin dinlenme verilerine duyulan ihtiya, sanat1y1 dijital platformlarla bir tr a_k-nefret ili_kisine srklyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672245744544-GettyImages_1140668438_green.0.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">Grsel: Getty Images/iStockphoto</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Dinleyici iin art1k mzik dinlemek daha ki_isel, daha ula_1labilir, daha ke_fe a1k ve sosyal ama ayn1 zamanda biricik bir deneyim. Art1k kendi s1n1rl1 ar_ivimizin d1_1nda bir _ark1n1n hissiyatlar1na ans1z1n kap1l1p gidebiliyor, yeni favori _ark1m1z1n bulunduu albmn dehlizlerine dalarken yakalayabiliyoruz kendimizi. Algoritma bizi platformda vakit geirdiimiz sre boyunca takip edip, sonsuz seenekler aras1ndan bize uygun olduunu d_nd besteyi kulaklar1m1za gnderiyor. Sevdiimiz _ark1 bittiinde nmze daha nce hi duymad11m1z ba_ka bir tane servis ediyor. Platformun bize bu _ark1y1 nermek iin mutlaka bir sebebi olmal1, ama ne?</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Streaming platformlar1 ne dinlemek isteyebileceimiz hakk1nda fikir yrtmek iin iki ana yntem kullan1yor ierie dayal1 filtreleme ve i_ birliine dayal1 filtreleme. 0erie dayal1 filtrelemenin al1_ma prensibi asl1nda basite _u: Algoritma dinleyicinin kar_1s1na hali haz1rda dinledii trlerde, dinledii _ark1lara yak1n szlere veya enstrmantasyona sahip, hatta belki benzer akor dizilimlerinde _ark1lar 1kar1yor. 0_ birliine dayal1 filtreleme ise daha etkili bir bir yntem olsa da ortal11 biraz daha kar1_t1r1yor. Bu filtreleme _ekli dinleyiciyle benzer mzik zevkini payla_an kullan1c1lar1n ne dinlediini inceleyip, burdan yapt11 1kar1mlara gre nerilerde bulunuyor. Bu yntem insan-teknolojiden ziyade insan-insan aras1 bir ili_kiye dayand11ndan doal olarak kullan1c1y1 daha ok memnun ediyor. Her dinleyici algoritmay1 kendi tercihleriyle besliyor ve asl1nda uzaktan da olsa birbirleriyle etkile_imde oluyorlar.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Buraya kadar her _ey tamam gibi. Sorun ne derseniz, algoritmay1 besleyen dinleyicilerin yapt1klar1 seimler ok da dengeli bir cinsiyet da1l1m1na sahip deil. Bugnn Spotify istatistiklerine gre dinleyici, nerilere bal1 kalmadan kendi seimlerini yapt11nda dinledii mziklerin %22.8 i kad1n sanat1lar1n eserlerinden <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://everynoise.com/gender_tldr.html#:~:text=Overall%2C%20Spotify%20has%2043.6%25%20female,female%20or%20mixed%2Dgender%20artists"target="_blank"style="color:#843fa1">olu_uyor.</a></span> Haftal1k Ke_if listelerine girdiklerinde ise bu oran %17.1 e d_yor. Dolay1s1yla bu da1l1mdan renen algoritma da, bu orana yak1nl1kta cinsiyetlendirilmi_ nerilerde bulunuyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672246505651-Screenshot%202022-12-28%20at%202.33.36%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">0llstrasyon: <a rel="noopener"href="https://www.wired.com/story/spotify-streaming-playlists-music/"target="_blank"><span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px">Wired</span></a></span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu durumda tamamen dinleyiciyi sulamak, Neden kad1n mzisyen dinlemiyorsun?! demek de biraz insafs1zl1k olur sanki. Sonuta iinde bulunulan k1s1r dng sebebiyle, kad1n mzisyen dinleme oran1n1n d_kl sadece dinleyicinin sosyal evresi veya toplumsal bilinciyle deil, platformun ona nerdikleriyle de yak1ndan ili_kili. Kimsenin bireysel mzik dinleme deneyiminin sistemi bu derecede etkilediinin fark1nda olduunu sanm1yorum.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em>Streaming</em> platformlar1n1n cinsiyet e_itlii prensibiyle al1_mad11 a1k olan algoritmalar1n1n tam olarak nas1l i_ledii hakk1nda Utrecht niversitesi nden Christine Bauer kapsaml1 bir al1_ma <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.uu.nl/en/organisation/equality-diversity-inclusion/music-recommenders-show-a-strong-gender-bias"target="_blank"style="color:#843fa1">yapm1_</a></span>. Bauer, sanat1larla rportaj yaparken en ok yak1nd1klar1 konulardan birinin endstrideki cinsiyet e_itsizlii olduunu fark etmi_. Bunun zerine endstrideki bu sistematik e_itsizliin daha e_itliki bir ortam gibi grnen dijital yay1n platformlar1na da tezahr edip etmediini merak ederek ara_t1rmas1na ba_lam1_. Bauer ve ekibi fark etmi_ ki, platform nerilerde bulunmaya ba_lad11nda kad1n mzisyenlerin eserlerinin nerilmesi ortalama yedinci, sekizinci s1ralar1 buluyor. Bu demek oluyor ki, ipler uygulaman1n ellerine b1rak1ld11nda, bir kad1n1n eserine denk gelebilmek iin yakla_1k 20-25 dakika beklemek gerek.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Sistemin cinsiyet e_itlii gzetmeden yrtt al1_ma prensibinin yan1nda bir s1k1nt1l1 noktas1 daha var. Daha nce bahsettiim filtreleme yntemlerinden yola 1karak da fark edebileceimiz gibi, popler olan _ark1y1 algoritma tekrar tekrar nerirken ve dolay1s1yla bu _ark1ya ilgi 1 gibi byyerek popler olan daha da poplerle_irken, varl11ndan belki algoritman1n bile haberinin olmad11 _ark1lar bir k_ede sessizce ke_fedilmeyi bekliyor.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bauer ve ekibi bu sorunu zmek iin ok basit bir yol denemi_ler. Yine i_ birliine dayal1 filtreleme kullanan bir algoritma olu_turup, bu algoritman1n nerecei erkek sanat1lar1 birka basamak alta gndermi_ler. Ve algoritma daha fazla kad1n sanat1 nermeye ba_lad1ka, dinleyicilerin de daha fazla kad1n sanat1 dinlemeyi tercih etmeye ba_lad11n1, geri besleme dngsnn k1r1ld11n1 grm_ler. Hatta bu algoritma al1_maya devam ettike dinleyicilerin tercihleri de daha e_it bir da1l1ma ula_t11ndan, bir yerden sonra erkek sanat1lar1n nerilme s1ras1na mdahale edilmese bile algoritma yeni tercihlere adapte olup kendi kendine daha e_it bir neri dngsne girmi_.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672246577320-uu-edi-Christine-Bauer-juli2021.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:60%;max-width:372px"width="372"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:16.8px"><span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://dl.acm.org/doi/10.1145/3406522.3446033"target="_blank"style="color:#843fa1"><em>Break the Loop: Gender Imbalance in Music Recommenders</em></a></span> ara_t1rmac1lar1ndan Christine<br><em>Bauer. Fotoraf: Nachtfost Photography / Radka Klein</em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu ara_t1rma adil bir neri sisteminin kurulabileceini gstermi_ olmas1 ile harika bir dei_imin ba_lang1c1 olabilir. Ama platformlar algoritmalar1n1 kara kutu olarak tutmaya devam ettike d1_ar1dan etkili bir mdahale ok da mmkn grnmyor. Bu a1dan bak1nca sz konusu adaletsizlie zm getirecek en byk etkenlerden biri _effafl1k. Nas1l al1_t11n1 kimsenin tam olarak bilmedii bir sistemin neden adaletsiz olduunu ve nas1l adil hle getirilebileceini de kimse bilemez.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Biz bireysel olarak ne yapabiliriz dersek, asl1nda yapabileceimiz en iyi _ey dinlemek. Gzden uzak kalm1_ kad1n sanat1lara kulak vermek, onlar1 elimizden geldiince grnr k1lmak ve payla_mak. Gnn sonunda biz de bu besleme dngsnn bir paras1 deil miyiz? Biz dinledike bu sanat1lar belki sahnelerde, festivallerde kendilerine yer bulacak, retime devam etmek iin ihtiya duyduklar1 gelir ve motivasyona kavu_acaklar. Bu dijital dayan1_ma kltrne Trkiye den gncel bir rnek, kendisi de liste arklar1n1n d1_1nda b1rak1lmay1 dert edinen bir mzisyen olarak, Seda Erciyes in ba_latt11 <em><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/playlist/1yOrovJU6nUsujayjSFuzs?si=1375654b212a4a79"target="_blank"style="color:#843fa1">We re Here</a></span></em> (Buraday1z) alma listesi.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672246879944-Screenshot%202022-12-28%20at%208.00.48%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:73%;max-width:452.6px"width="452.6"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Seda Erciyes kratrlnde her hafta gncellenen <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/playlist/1yOrovJU6nUsujayjSFuzs"target="_blank"style="color:#843fa1">We're Here</a></span> alma listesi</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu kusurlu teknolojiyi dn_trdmz e_it ve mutlu gnlerde bulu_mak dileiyle, ho_akal1n ve _imdiden mutlu y1llar!</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672242308509-Screenshot%202022-12-28%20at%206.27.17%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Merhaba, ben Olcay! Yeni y1la az1c1k bir zaman kalm1_ken, gelecein umut 1_1klar1 f1_k1rmas1n1 isteyen p1t1rc1k kalbimle ve belli belirsiz heyecanl1 bir geri say1mla sizi selaml1yorum. Gelecek temas1n1n son say1s1nda, Akbank Sanat Kltr Sanat Organizasyon Yneticisi Gzde Sivi_olu nu tan1d11m1z ve kltr sanat ynetimi alan1na dair bolca ilham ald11m1z bir sohbet gerekle_tirdik.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672247255727-Gzde%20Sivi_olu1.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:33%;max-width:204.6px"width="204.6"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Fotoraf: Cem Gltepe</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671045716996-Bitchos+2020+March+05.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:310px"width="310"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Hikyesine Galatasaray niversitesindeki rencilik y1llar1nda, festival komitesi ba_kanl11 ile ba_lad11n1 syleyebiliriz. Lisans eitiminde ve Bilgi niversitesinde Kltr Ynetimi yksek lisans1ndayken festival nas1l yap1l1r? sorusuna kar_1l1k edindii amatr tecrbelerle sorular1n1 ve meraklar1n1 oaltarak yolculuuna 1kt11n1 grebiliriz. 2012 y1l1ndan itibaren ise, mzik endstrisindeki ilk profesyonel ad1mlar1n1n yaratt11 heyecanla, ok byk bir okul olarak grd <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.pozitif.com/tr-TR/Main/"target="_blank"style="color:#843fa1">Pozitif Mzik</a></span> te 9 y1ll1k bir al1_ma hayat1na ba_lam1_. Sanat1 a1rlama sorumlusu olarak ba_lad11 kariyer yolculuunda, prodksiyon yneticilii, sponsorluk yneticilii, proje ve festival yneticilii gibi bir ok alanda deneyim kazand1ktan sonra, 2017 itibariyle Pozitif te Akbank Caz Festivali Direktr olarak grevini stlenmi_. Son 2 y1ld1r ise bu kez Akbank Sanat Kltr Sanat Organizasyon Yneticisi pozisyonunda festivalin direktrln stlenerek, 32 y1ld1r i_ birlii iinde bulunan bu iki kurumda aktif rol alm1_. Yakla_1k 12 y1ld1r festivalin iinde yer almaktan ve kendi deyimiyle festivalle birlikte bymekten dolay1 ne kadar _ansl1 hissettiini dile getiriyor bir yandan.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.akbanksanat.com/caz/32-akbank-caz-festivali/program"target="_blank"style="color:#843fa1">32. Akbank Caz Festivali</a></span> gibi e_itli ve dolu dolu bir program1 olu_tururken izledikleri yolu sorduumuzda; her sene farkl1 meknlarda, farkl1 komniteleri misafir etmeyi ok nemsediklerini sylyor. Yrttkleri projeler iin uygun olabilecek her sanat dal1n1, yeni ileti_im arac1n1 ve en nemlisi dnyan1n bize hissettirdii mesajlar1 bir araya getirmek iin al1_t1klar1n1n alt1n1 izmekte. Yak1n zamanda Trkiye de onu heyecanland1ran projeler dendiinde ise ilk akl1na gelen rnekler <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.ayvalikff.org/"target="_blank"style="color:#843fa1">Ayval1k Film Festivali</a></span>, <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://bergamatiyatrofestivali.com/"target="_blank"style="color:#843fa1">Bergama Tiyatro Festivali</a></span>, <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.wowistanbul.org/"target="_blank"style="color:#843fa1">WOW Dnya Kad1nlar Festivali 0stanbul</a></span> ve <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://festival.beatsbygirlzturkey.com/"target="_blank"style="color:#843fa1">Beats by Girlz Trkiye Festivali </a></span>oluyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672247587848-82A286D5-9279-4E2B-9F4A-EBF80CDA0A89-800x445.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:74%;max-width:458.8px"width="458.8"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>32. Akbank Caz Festivali</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kendisini dnyada olup bitenlere dair duyulan bir merakla zinde tutman1n, profesyonel anlamda onu motive eden, besleyen ve tekrar ac1kt1ran alanlarla i ie olman1n neminden bahsediyor ayr1ca. Bence her _eyin temelinde merak ve yenilik heyecan1 var. Ayr1ca, hem i_ hem ki_isel seyahatlerimde lkelerin mzik kulplerine, festivallerine, plak ve kitap dkknlar1na mutlaka uruyorum. Akbank Sanat kapsam1nda yrtt 2 proje daha var; <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.akbanksanat.com/kisa-film-festivali/18akbank-kisa-film-festivali"target="_blank"style="color:#843fa1">Akbank K1sa Film Festivali</a></span> ve <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.akbanksanat.com/etkinlik/goril"target="_blank"style="color:#843fa1">Akbank ocuk Tiyatrosu</a></span>. Bu nedenle merak1 sadece mzikle s1n1rl1 kalm1yor k1sa ve uzun metraj sinema, ocuklarla ilgili ilham veren her trl kltrel etkinlik de kapsama alan1nda yer al1yor s1kl1kla.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kltr sanat endstrisinde organizasyon ve ynetim sahas1nda al1_an insanlar1n emeinin, sahne 1_1klar1n1n alt1nda yer alanlara k1yasla daha az grnr olduu varsay1m1m1za kat1lmakla birlikte, bu konuda dei_imin ayak seslerinin kesinlikle duyulduunu syleyerek ba_l1yor cevab1na. Bu alana dair unutulmamas1 gereken bir nokta olan, ekip al1_mas1n1n gcne de dikkat ekiyor ayr1ca: Festival, organizasyon her zaman bir ekip i_idir. Ekipler birbirine bal1 olduka bu emekler mutlaka grnr oluyor. Zamanla bu i_in ncelikle kendine inanmak ile ilgili olduunu anlad1m. Siz onlar1 gerekten grnr k1lmaya ba_l1yorsunuz, eer doru bir i_ yapt11n1za inan1yorsan1z. </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672320999646-gozdesivisoglu2.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:60%;max-width:372px"width="372"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Fotoraf: Can Grkem Hal1c1olu</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Mzik endstrinin organizasyon taraf1na doru kariyerini _ekillendirmenin asl1nda herhangi bir yarat1c1 alandan pek farkl1 olmad11n1, bu hayale sahip olanlar iin disiplin s1n1r1 koymaks1z1n ilham ald1klar1 alanlar1 beslemenin her zaman en nemli kaynak olaca1na deiniyor. Bunun yan1 s1ra, her kariyer basama1n1n ok deerli olduunu, nk en iyi renmenin en detay i_lerde ba_lad11n1 ve bu yolda gidildiinde genel resmin de zamanla ortaya 1kt11n1 anlat1yor.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gemi_te birbirinden apayr1 gibi grlebilen mzik, teknoloji ve toplumsal cinsiyet gibi alanlar1 sistemsel bir bak1_ a1s1yla birlikte ele alman1n, art1k her alanda olduu gibi kltr sanat dnyas1 yneticilerinin de merceinde olduunu dile getiriyor. Onu bu dei_imlere dair umutland1ran en nemli faktrlerden biri ise, sektrde gittike daha ok sz sahibi olan gen ekiplerin varl11.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecein, Gzde Sivi_olu na ar1_t1rd11 kelimeyle hepimiz mest olabiliriz; umut, hayaller ve ba_ar1. Bu kelime bana, 11h hay1r gerekle_meyecek! demeden, ncelikle d_lemeye ba_layarak ve bir ad1m atarak hayallerimizin nndeki perdeleri teker teker kald1rabilme potansiyelini hat1rlatt1. Tam da yeni y1la girmenin e_iindeyken iimizi p1r p1r ettirecek ba_ka ne olabilir ki?</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672235056436-Screenshot%202022-12-28%20at%204.44.06%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">Kre_endo ekibi mzik antalar1n1 at1 ve 2023'e doru yol al1rken kulaklar1nda alan _ark1lar1 sizin iin derledi. Kim umudunu besleyen _ark1lara sar1lm1_? Kim dnyan1n hllerine, kim kendi duygu durumlar1na dalm1_? Kim olduu yerden memnun, kim yeni yollar pe_inde? Bu listelerin keyfi en iyi bu yazar neden bu _ark1y1 semi_ ya? diye d_ncelere dalarken 1kar, bizden sylemesi. </span></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><ا H</span><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">emen dinlemek iin sizi <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/playlist/44H0mdZgnh7LnTDMOad9f8"target="_blank"style="color:#843fa1">buraya alal1m</a></span>.</span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://open.spotify.com/playlist/44H0mdZgnh7LnTDMOad9f8"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672234668815-Screenshot%202022-12-28%20at%204.33.24%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:95%;max-width:589px"width="589"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1672235461842-Screenshot%202022-12-28%20at%204.50.17%20PM.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:614px"width="614"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668598494340-2.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:30%;max-width:180px"width="180"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:184px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="184" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:184px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/beatsbygirlztr"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/beatsbygirlztr/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/beatsbygirlztr"title="Twitter"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png"alt="Twitter"title="Twitter"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2zmLA7gtKw9MRV8bigkj9A"title="YouTube"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/youtube.png"alt="YouTube"title="YouTube"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://open.spotify.com/user/g2y0s0hjrfu17sdujkcd29bhy?si=a89da71b163440ee&nd=1"title="Spotify"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/spotify.png"alt="Spotify"title="Spotify"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>