<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-50{width:310px!important}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:100%!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}@media (max-width:480px){#u_content_image_12 .v-container-padding-padding{padding:0!important}}</style> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#fff;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#fff;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table id="u_content_image_12"style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cj3VlQFIo3Y/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671042506712-Ekran%20Resmi%202022-12-14%2021.28.13.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:620px"width="620"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Kapak: </span><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;color:#843fa1"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/artist/07b9qW7pabKGO29JPWXn9m?si=5xFzNxO0Q2SYBHNBX3x8sg"target="_blank"style="color:#843fa1">Los Bitchos</a></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Merhaba! 42 say1s1 dilimizde herhangi bir deyime konu olmad11 iin, maalesef bu hafta sizleri bir Trke dil bilgisi _akas1yla selamlayam1yorum. <em>42</em> diye bir Coldplay <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.youtube.com/watch?v=Z0xfWCDLoCU&ab_channel=jebaze"target="_blank"style="color:#843fa1">_ark1s1</a></span> vard1, san1r1m en son Facebook durumuma szlerini yazm1_ olabilirim ergen zamanlar1mda henz Instagram hikyende Spotify linki payla_mak yokken tabii. O say1l1r m1?</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Sizi grece biraz huzurlu ve umutlu bir ruh hlinden kar_1l1yorum bugn. Trkiyemiz ve dnyam1zda rezilliklerin mucizevi _ekilde son bulduu anlam1na gelmiyor tabii bu. Sadece bazen dnyan1n btn dertlerini s1rt1nda ta_1mamay1 semen gerekir. Ay1n be_ gn falan bunu tutturabilsem yine iyidir& </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Umutlu dememin elektronik cihazlar1n1z1n ekran1ndan bakarak elinizde tuttuunuz bu bltenle de ilgisi var oka. Hem yazar ekibimiz, hem okurlar1m1zla burada in_a ettiimiz dnyan1n ne kadar k1ymetli olduunu hat1rlad1m son gnlerde. Gelecek temas1 bende sihrini gstermeye ba_lam1_, ha sanki? Sizi bu yeniliki, umutlu yeni y1l havas1na tam al1_t1rm1_ken iki hafta sonra son say1ya gelip ataca1z, benden sylemesi. Ama endi_eye lzum yok, hemen gelin bu haftan1n ieriklerine gz atal1m.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecee doru yeni rota =؀</span></strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bu haftan1n blteninde, iki yazar1m1z1n da ayr1 ayr1 gnlnden kopup geldiini d_ndm konulara yer verdik. Benim de epey ilgimi eken iki konu olunca, hem Esma hem S1la yla bol bol isti_are etme f1rsat1n1 ka1rmad1m ara_t1rmalar1 esnas1nda. 4 dakika boyunca kendimle tart1_t11m sesli mesajlar iin huzurlar1n1zda kendilerinden zr dilerim& </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://media.giphy.com/media/Z9ncnZHzv6B3vSZd06/giphy.gif"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:85%;max-width:246.5px"width="246.5"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Telif hakk1 m1, o da ne?</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kadromuzdaki yazarlar1 birle_tiren temel yarat1c1 g mzik olsa da, uzmanl1k alanlar1 a1s1ndan e_itli olmam1za bay1l1yorum. Bylece, <em>Kre_endo Panel</em> in kalemini pek yak1nda cbbesini giyecek olan avukat1m1z Esma ya emanet ettik. Mzik endstrisinde telif hakk1 meselesinin y1llar iindeki geli_imini etrafl1ca ele ald11 yaz1s1nda, s1k1 Taylor Swift hayranlar1n1n hat1rlayaca1 Big Machine Records <span style="color:#843fa1;line-height:19.6px;font-size:14px"><a rel="noopener"href="https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Swift_masters_controversy"target="_blank"style="color:#843fa1">davas1na</a></span> da deindi.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Los Bitchos</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bir sredir kendini zleten <em>Portreler</em> k_emizde ise S1la, son dnemde kendi favorilerinden olan Los Bitchos grubunu a1rlad1. Bu y1l 1kan ilk albmleri <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/4MyJz5sB4YHeKVtlc9gt7x?si=M541k2klS1WVk_FwXpzXAQ"target="_blank"style="color:#843fa1">Let The Festivities Begin!</a></em></span> i ve grubun kolektif retim srecini incelemeye alarak, mzikte kltrleraras1 etkile_imin geleceine bir pencere at11n1 d_nyorum.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0ki hafta sonra bulu_mak zere!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Keyifli okumalar,</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">^ebnem Ad1yaman</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671043315462-Ekran%20Resmi%202022-12-14%2021.41.47.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Telif Hukukuna Bir Bak1_: Mziimizin Ne Kadar1 Bizim?</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kimilerinin mzisyen olma hayaliyle Anadolu nun e_itli yerlerinden Unkapan1 ar_1s1 na (0M) geldii y1llar1 hat1rlar m1s1n1z? Bir zamanlar 0stanbul un alt1n kalbi olarak an1lan ve Glden Karabcek, Mzeyyen Senar, Ajda Pekkan ve daha nicelerini _hretleriyle akl1m1za kaz1yan Unkapan1 ar_1s1. Trkiye nin mzik sektrne ok da eski olmayan dnemlere kadar byk lde yn veren bu yer, dijitalle_en dnyayla birlikte ok uza1m1zda kald1. nk mzik yapabilmek o zamanlar yksek bte gerektiriyordu ve _imdi olduu gibi dijital platformlar sayesinde uluslararas1 alanda tan1nmak pek de kolay deildi.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Tm dnyada dijitalle_meden nce mzik, CD lerin retilmesi, prodksiyonu, tan1t1lmas1 ve da1t1lmas1 gibi mekanik a_amalardan geiyordu. Doal olarak byk yap1m _irketlerinin mzik endstrisini elinde tutabildii seici bir i_leyi_ sz konusuydu. Ancak bant, plak, kaset gibi analog formlar1n yerini alan mp3 gibi dijital formlarla birlikte internet sayesinde, mzik retme ve dinleme biimleri de dei_ti. Mzik d_k bteli ekipmanlarla da retilebilir hle gelip, nispeten de olsa belirli bir kesimin tekeli olmaktan 1kt1. Eser sahiplerini grnr k1lmak iin e_itli algoritmalar geli_tiren, sanat1lar1n eserlerini tan1tan reklamlar yapan ve geni_ dinleyici portfyne ula_abilen yeni tr yap1m _irketleri ortaya 1kt1. Bu _irketler eser sahipleriyle imzalad1klar1 szle_meler uyar1nca, eserlerin telif haklar1n1n da sahibi olmu_ oldular. Bu da eserden salanan kazanc1n byk bir k1sm1n1n _irkete, kk bir k1sm1n1n ise eser sahibine ait olmas1 demekti. Tm bu geli_melere bal1 olarak eser zerindeki telif hakk1 gndeme geldi.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671044240200-c_big_770_437_70_s.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">yleyse telif hakk1n1 tan1mlayal1m ve uluslararas1 mzik endstrisinde telifin geli_im srecini anlamaya al1_al1m. Telif hakk1 k1saca, sanat1lar1n kendi yaratt11 eserlerine sahip olma haklar1n1n kanunla gvence alt1na al1nmas1. Fikirlerimizi ifade edi_ biimimizi koruyan telif haklar1, manevi ve ekonomik haklar1m1z1 ierir. Dijitalle_me ve mzie ula_man1n ucuzlamas1yla birlikte eser sahibinin haklar1n1n korunmas1 probleminin ortaya 1kt11n1; eserlerin, hak sahibinin r1zas1 d1_1nda internet zerinden da1t1lmas1 gibi durumlarla s1k kar_1la_1ld11n1 gryoruz. Bu nedenle yarat1ld11 an doal bir korumadan yararlanan ve normalde onaylat1lmas1na gerek olmayan mzik eserlerinin, hak sahiplerinin belirlenmesinde ispat kolayl11 salamas1 iin tescil edilmesi zm uygulan1yor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671045086747-11fea_lawyers_Top-Music-Lawyers-by-Erin-Dwi-Azmi_MAIN.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">0llstrasyon: <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><em><a rel="noopener"href="https://www.behance.net/erindwia"target="_blank"style="color:#843fa1">Erin Dwia</a></em></span></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0erik (<em>content</em>), sz ve mziin ba_ka eserden birebir kopya olmamas1 ve somut olarak yarat1ld11 tarih (<em>tangible-form of date</em>), tescil srecinin iki nemli unsurudur. Ki_ilerin kendini bu yntemle gvence alt1na alabilmesinin yan1nda, lkelerin hukuk dzeninde yapt11 dzenlemeler ve meslek rgtleri de mevcut. Ancak bu dzenlemelerin ulusal dzeyde geerli olduunu belirtmekte fayda var. ABD Telif Hakk1 Yasas1 (<em>Copyright Act</em>) yaln1zca ABD s1n1rlar1 ierisinde, <em>Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Kanunu</em> ise yaln1zca lkemizde geerli rnein. Ancak telif haklar1n1 koruyan yasalar olu_turan lkelerin ounun, e_itli uluslararas1 antla_malar1n da zaten taraf olduunu belirtmekte fayda var.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Peki globalle_en mzik ve geli_en teknolojiye paralel olarak lkelerin hukuk yap1lar1nda yap1lan fikri mlkiyet ve telif haklar1na ynelik dzenlemeler, gerekten eser sahiplerini koruyan m1 yoksa yarat1c1lar1n haklar1n1 devralm1_ olan byk _irketlerin yararlar1n1 maksimize eden dzenlemeler mi? Bu soruya, mzik kariyerine ba_larken anla_ma imzalad11 Big Machine Records tan _ark1lar1n1n telif haklar1n1 sat1n almak isteyen Taylor Swift in ya_ad11 dava sreci zerinden cevap arayal1m.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671044649364-Screenshot-121-900x900.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:60%;max-width:372px"width="372"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:16.8px">Taylor Swift, <em>Red (Taylor's Version) <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/6kZ42qRrzov54LcAk4onW9?si=nWMTzdt-TeqCb9-fj2cF2A"target="_blank"style="color:#843fa1">albm</a></span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Taylor Swift ve Big Machine Records aras1nda 2006 y1l1nda yap1lan szle_meye gre sanat1n1n ald11 avans kar_1l11nda, yapt11 ilk alt1 albmn master kay1tlar1n1n mlkiyeti _irketin olacakt1. Ancak Big Machine in 2019 y1l1nda giri_imci ve mzik yneticisi Scooter Braun a sat1lmas1yla birlikte _ark1lar1n haklar1 da ona gemi_ oldu. Bu durum, Scooter 1n, reklam ya da dijital mzik platformlar1 dahil _ark1 veya albmlerin kullan1m haklar1nda sz sahibi olmas1 ve bu albmlerdeki bir Taylor Swift _ark1s1n1 bir TV _ovunda, filmde ya da reklamda almak zere lisanslamak isteyen herkesin ondan izin almas1 gerektii anlam1na geliyordu. Dier bir deyi_le, ister bir filmde kullan1l1yor, ister bir Taylor Swift hayran1 taraf1ndan bireysel olarak dinleniyor olsun, sz konusu eserlerin besteci ve icrac1s1 kendi mziinden kr etmiyordu.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Mziinin kendisine sorulmadan ikinci defa sat1ld11n1 belirten Taylor Swift, ya_ad11 durumu  zorbal1k olarak tan1mlayarak, _ark1lar1n1n telif haklar1n1 sat1n almak istedi. Ancak bu teklifi reddedildi. Daha sonra _irketi sat1n alma teklifi de reddedilen Taylor Swift, Braun ile yapmaya al1_t11 mzakereler olumsuz sonulan1nca zekice bir hamlede bulundu.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671044733150-1a02506aae14619afae6867e29480761.1000x1000x1.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:60%;max-width:372px"width="372"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:16.8px">Taylor Swift, Fearless(Taylor's Version) <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/4hDok0OAJd57SGIT8xuWJH?si=IaTxnD8zSJibAoB0hNaiMg"target="_blank"style="color:#843fa1">albm</a></span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Eski albmlerindeki _ark1lar1n orijinal kay1t haklar1 (master) _irkete, besteleri ve _ark1 szlerini kendisi dzenledii iin composition haklar1 ise hl Taylor Swift e aitti. Art1k zgr hareket edebilmek ve Scooter 1n toksik tav1rlar1na maruz kalmamak iin 2019 albm <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/1NAmidJlEaVgA3MpcPFYGq?si=8t7aIkSjSIO_gYhJ3QwL4A"target="_blank"style="color:#843fa1">Lover</a></em></span> ncesi yay1nlad11 tm _ark1lar1n1, dzenlemeleri kendisine ait olacak _ekilde birtak1m dei_ikliklerle yeniden kaydetmeye karar verdi. Bu sayede lisans vermek isteyenler Braun yerine Taylor Swift ve ekibiyle al1_m1_ olacakt1. Bylelikle teknolojiyi ve telif yasalar1n1 kendi lehine kullanarak bu hikyede mutlu bir tablo izmeyi ba_aran Taylor Swift in, benzer zorbal1klara maruz kalan kad1n ve LGBT0+ mzisyenler iin umut verici bir rnek te_kil ettiini syleyebiliriz. Ancak ayn1 imkanlara ve devasa ekiplere sahip olmayan ba1ms1z mzisyenlerin, bu tarz sorunlar kar_1s1nda ok daha fazla zorluk ekebilecei a_ikr. Bu durumu, eser sahibini destekleyen bir bak1_ a1s1yla zen bir hukuk dzeni temenni ediyorum.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671045187097-20210409_taylorswift_fearless-6dfa168a643e57dd4d29dffa33f30487b3880179-s1100-c50.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Taylor Swift'in son albm <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/151w1FgRZfnKZA9FEcg9Z3?si=FXEh3YgCRK-ymCTpqOZURw"target="_blank"style="color:#843fa1">Midnights</a></span> (2022), Spotify tarihinde 1kt11 gn en ok </span></em><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">dinlenen albm unvan1n1 elde <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://www.buzzfeed.com/angelicaamartinez/taylor-swift-2022-records"target="_blank"style="color:#843fa1">etti</a>.</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Geli_en teknoloji ve karma_1kla_an insan ili_kileriyle birlikte ortaya 1kan sorunlar kar_1s1nda hukukun da geli_tiini, yenilendiini ve dn_tn gryoruz. Yani mzik dinleme yolculuumuza yak1n gemi_te kaset, plak gibi aralarla ba_lad11m1z zamandan; dijital aralar ve evrimii mzik platformlar1 ile devam ettiimiz zamana kadar, a1n dinamiine gre zmler retmeye al1_t11n1. Bu hukuki dzenlemelerin etkili olup olmad11 tart1_1l1r olsa da geli_en teknolojiyle birlikte kar_1m1za neler 1kaca1n1 bilmemenin gizemi heyecan verici. Kim bilir belki de gelecekte kullan1c1lar1n1n d_nce biimleriyle _ekillenen ve ki_iye zg algoritmalarla mzik eserleri yaratan uygulamalara _ahit olaca1m1z y1llar bekliyor bizi. 0_te o zaman telif hakk1n1n kullan1c1ya m1 yoksa yapay zekay1 geli_tiren _irkete mi ait olaca1n1 tart1_t11m1z bir hukuk dzeninde olaca1z.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671043641256-Ekran%20Resmi%202022-12-14%2021.47.12.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Los Bitchos: Renkli, Enerjik ve S1n1rlar tesi</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Zaman zaman radar1ma tak1lan, tak1ld11 gibi de uzun saatler keyifle dinlediim gruplar ve sanat1lar oluyor. Son olarak <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/artist/07b9qW7pabKGO29JPWXn9m?si=9ErdKN9iSBq_FNBrAFO4fg"target="_blank"style="color:#843fa1">Los Bitchos</a></span> o gruplardan biri oldu. Kendileriyle tan1_1kl11m her ne kadar daha eskilere dayansa da yak1n zamanda imza att1klar1 al1_malarla pek ok mziksever gibi ben de onlar hakk1nda daha s1k konu_ur oldum. Kre_endo nun bu say1s1nda da onlara bir yer amak fena olmazd1 deil mi? zellikle mziklerini olu_turan kltrleraras1 ilham e_itlilii a1s1ndan, mzik endstrisinin gelecei hakk1nda ufuk a1c1 bir rnek olduklar1n1 d_nyorum.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671045753479-57b8e5a5-25c0-498e-b43c-a42ed7767b48-scaled.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:74%;max-width:458.8px"width="458.8"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671045716996-Bitchos+2020+March+05.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:310px"width="310"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Tarih derslerini pek sevmem fakat Los Bitchos un gemi_ine k1sa bir bak1_ atal1m derim. Londra 1k1_l1 grubun gemi_i asl1nda yle ok da eskilere dayanm1yor. 2017 y1l1nda; Serra Petale, Agustina Ruiz, Josefine Jonsson ve Nic Crawshaw dan olu_an ekibin bir araya gelmesiyle temelleri at1lan grup ba_ta Birle_ik Krall1k ve Avrupa olmak zere tm dnyada <em>rock n roll</em> rzgrlar1 estirmeye ba_layacakt1. Bu noktada, tm yeleri mzisyen kad1nlardan olu_an grubun kendine has enstrmantal mzik estetiiyle k1sa srede sahnelerde devle_tiini sylemek yanl1_ olmayacakt1r. Grubun 1k1_ noktas1 her ne kadar Londra olsa da, Birle_ik Krall1k tan bir ye d1_1nda d1_1nda dier yeler Avustralya, 0sve, Uruguay gibi farkl1 kkenlere mensup asl1nda. Tm bunlar1n grubun bu ok ynl <em>sound</em> unun olu_mas1nda etkili olduunu syleyebiliriz o hlde.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671045801724-checkout-losbitchos_orig.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:74%;max-width:458.8px"width="458.8"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Grubu tm dnyada bilinir k1lan ve kariyerlerini bir st lige ta_1yan geli_me, bu y1l1n ba_lar1nda yay1nlad1klar1 <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/4MyJz5sB4YHeKVtlc9gt7x?si=vwUejqBVQtyhHus20QASbA"target="_blank"style="color:#843fa1">Let the Festivities Begin!</a></em></span>isimli uzunalar oldu hi _phesiz. Albm ilk defa dinlediimde, mzii var eden ok say1da farkl1 ayr1nt1n1n beni bylediini hissettim. yle ki farkl1 sanat1lardan ve gruplardan dinleyerek a_ina olduumuz pek ok mzik trnn zgn bir perspektifle birle_imi gibiydi bu al1_ma bana kal1rsa. Gney Amerika n1n popler mzik trlerinden cumbia n1n domine ettii albm, grup yelerinin kklerine de bir sayg1 duru_u niteliinde.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Albme esasen Arjantin in popler mziklerinden <em>cumbia</em> ve Peru ya zg <em>chicha</em> trleri yn veriyor. Grup yelerinin a1klamalar1na gre, bu iki mzik tr birbirine olduka benzese de cumbia daha ok yksek tempolu latin ezgilere sahip bir elence mzii iken, chicha daha ok rock a referans veren, szlerinde yer yer politik ele_tiriler de ieren bir tr. Ancak albmn ilham kaynaklar1 yaln1zca bu iki trle de s1n1rl1 deil. Ayn1 zamanda surf, disco, funk ve bende kk bir tebessme sebep olan Trk saykodelik rock trlerinden de ustal1kla beslenen al1_ma, y1l1n en dikkat ekici i_lerinden.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671046004631-a0576196774_10.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:60%;max-width:372px"width="372"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%">0_te Los Bitchos servenini ba_latan o toplama albm, <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://www.youtube.com/watch?v=NLorCIJvF4w"target="_blank"style="color:#843fa1">Roots of Chicha</a></em></span> (2007)</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Syle_ilerinde retim sreleriyle alakal1 da bilgiler payla_an Los Bitchos yeleri, mziin farkl1 trlerine olan tutkular1n1n, bugn imza att1klar1 i_lerde bir yol gsterici olduunda hemfikirler. Grup, as1l canl1 performanslar s1ras1nda mziklerinin farkl1 bir forma brnp hayat bulduunu da samimiyetle dile getiriyor.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Rolling Stone taraf1ndan  dnyay1 dola_an bir saykodelik srf-disko safarisi olarak betimleniyor mziklerini. Mzikte s1n1rlar1 a_an grubun retimlerine yans1yan evrensellik etkisi, karantina srecinde yapt1klar1 <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://worldwidefm.net/episode/planet-bitchos-los-bitchos-in-france"target="_blank"style="color:#843fa1">Planet Bitchos</a></span></em></span> adl1 radyo program1na da yans1m1_. Grup, program1n her blmnde dnyan1n farkl1 bir blmnn mzii ke_fetmek amac1yla, yerel halkla sohbet etmi_ ve mzie dair hikye ve deneyimlerini dinlemi_.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671046117136-0483de33-cd0a-4f18-b224-8bde4d665efa.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:70%;max-width:434px"width="434"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">Sahnede Los Bitchos</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%">Klavye ba_1nda ve elinde <em>keytar</em> ile grdmz Agustina Ruiz in Uruguay kkleri en grnr ilham kayna1 olsa da, asl1nda her yenin masaya farkl1 bir kltrel unsur koyduunu sylemek mmkn. Grubun Trkiye kkenli gitaristi Serra,  Trkiye den gelmi_ bir Van Halen gibi mzik yapmak istedim" diyor mesela. Bat1 Avustralya'da doan ve annesinin o kkken dinledii 70'lerin Anadolu rock plaklar1ndan oka ilham alan multi-enstrmantalist, Los Bitchos mziindeki Trkiye etkisinin kayna1 diyebiliriz. Yak1n zamanda Alt1n Gn ile ortak bir al1_maya imza atarak <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/2CKBYBkfc543mnXf6QfKPH?si=PyfxQSE0R_yBXY3XGbQPPg"target="_blank"style="color:#843fa1">K1sasa K1sas</a></em></span> isimli bir double-single kaydettiklerini de ekleyelim.</p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%">Uruguay kkenli klavyeci Agustina n1n dier grup yeleriyle tan1_t1rd11 geni_ Gney Amerika mzikleri koleksiyonu, asl1nda projenin ba_lamas1n1 salayan itici g olmu_. 0sve kkenli Josefine in ise yarat1c1 srece "kontrolden 1km1_, ABBA esintili bir pop dokunu_u" katt11n1 sylyor grup arkada_lar1. Londra n1n gneyinde doup bym_ davulcu Nic ise, sahnedeki enerjisinden de anla_1laca1 zere salam bir punk rock altyap1s1na sahip. </p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671046156615-f70dc421-b86d-4f29-9503-72d67fdb233d.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">Grubun gitaristi Serra Petales</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Mzik retimi dnyas1nda kltrel temellk (<span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_appropriation"target="_blank"style="color:#843fa1">cultural appropriation</a></em></span>teriminin biraz eksik bir evirisi) tart1_malar1n1n alevlendii gnlerde, Los Bitchos ferah bir nefes alma sebebi bana kal1rsa. rnein son albm <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="https://open.spotify.com/album/6jbtHi5R0jMXoliU2OS0lo?si=5Ds-dk88QyKFLqkMB0iUbw"target="_blank"style="color:#843fa1">MOTOMAMI</a></em></span>sonras1 ROSALA, 0spanya 1k1_l1 bir Avrupal1 olarak Latin mzik kltrnden 1kar salamakla <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.afterglowatx.com/blog/2022/7/13/motomami-one-of-the-most-confusing-cases-of-cultural-appropriation"target="_blank"style="color:#843fa1">ele_tirilmi_ti</a></span>. Bir kltrn mziinden al1nan ilham o kltre alan m1 a1yor, yoksa tek bir sanat1n1n 1kar1na m1 hizmet ediyor sorusu tabii ok greceli ve karma_1k. Yine de Los Bitchos un bu anlamda umut verici ve samimi bir kimlie sahip olduunu d_nyorum. 0lham ald1klar1 corafyalarla gerek balar1 bulunan grup yeleri, birbirlerinden renerek kolektif bir _ekilde yarat1yorlar sanki. stne stlk her biri enstrman1na ustal1kla hakim bu mzisyen kad1nlar1n gnmz mziine getirdii yeni soluk, ilham verici ve vgye deer. Grubu ke_fetmek isteyenler iin bir de <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.youtube.com/watch?v=iPp2fdHMxTM&amp;t=62s"target="_blank"style="color:#843fa1">KEXP performanslar1n1</a></span> ili_tiriyorum. Mzikle kal1n!</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671046677549-maxresdefault.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:310px"width="310"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px">Los Bitchos'un KEXP performans1n1 izlemek iin <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://www.youtube.com/watch?v=iPp2fdHMxTM&t=62s"target="_blank"style="color:#843fa1">t1klay1n</a></span></span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1671043684154-Ekran%20Resmi%202022-12-14%2021.47.55.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:614px"width="614"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668598494340-2.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:30%;max-width:180px"width="180"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:184px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="184" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:184px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/beatsbygirlztr"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/beatsbygirlztr/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/beatsbygirlztr"title="Twitter"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png"alt="Twitter"title="Twitter"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2zmLA7gtKw9MRV8bigkj9A"title="YouTube"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/youtube.png"alt="YouTube"title="YouTube"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://open.spotify.com/user/g2y0s0hjrfu17sdujkcd29bhy?si=a89da71b163440ee&nd=1"title="Spotify"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/spotify.png"alt="Spotify"title="Spotify"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>