<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-50{width:310px!important}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:100%!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}@media (max-width:480px){#u_content_image_12 .v-container-padding-padding{padding:0!important}}</style> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#fff;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#fff;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table id="u_content_image_12"style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cj3VlQFIo3Y/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669764410873-Ekran%20Resmi%202022-11-30%2002.26.32.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:620px"width="620"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">0llstrasyon: <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://www.laurawaechter.com/portfolio/daphne_oram/"target="_blank"style="color:#843fa1">Laura Wchter</a></span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">41 kere ma_allah denilecek bir say1dan herkese merhaba! Geen say1da  bir Kre_endo say1s1n1n 40 y1l hatr1 vard1r _akas1 yapma f1rsat1n1 nas1l ka1rm1_1m, inanam1yorum.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0ki haftada bir size burada merhaba demek, ki_isel hayat1m1n, mzik ve toplumsal cinsiyete dair geli_melerin yan1nda, dnya ve Trkiye de olup bitenlerin bendeki etkisine de bir dnp bakmama vesile oluyor. Bir can al1c1 meseleye referans versem, teki eksik kal1yor sava_1n, katliam1n bin trls. Bu gerginliimin hibir _ey dememeye yol amas1n1 da istemem bir yandan, sadece baz1 gnler daha zor oluyor i_te. Yeni bir y1la yakla_1yoruz yakla_mas1na ama daha 2022 treni benim zerimden geemedi gibi.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Tren demi_ken, 4 Aral1k ta 0stanbul Bova da gerekle_ecek <em>Take the AID Train</em> <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/p/ClgGVYho6Qi/"target="_blank"style="color:#843fa1">etkinliini</a></span> duyurarak ruhunuzu biraz hafifletmek isterim. Konserin tm geliri sokak hayvanlar1 koruma dernei ak Bi Pati ye ba1_lanacak. Sahne alacak mzisyenler aras1nda "Benim ^ehrim Benim Sesim" projesi kat1l1mc1lar1ndan Asl1 Gabuk ve Beats by Girlz Trkiye Festivali nde #localbeats sahnesinde izlediimiz Nihal Saruhanl1 y1 da gryorum stelik. ok gzel gesin!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yeni temam1z1 tan1tmaya geldi s1ra, bu pek de optimist olmayan giri_ten sonra seimimizin daha da anlam kazanaca1na eminim...</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecee yolculuk =؀</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">nmzdeki Kre_endo say1s1nda gelecee uzan1yoruz. 2022 nin son gnlerinden 2023 e doru Kre_endo yazarlar1, okurlar1 olarak hep beraber ilerleyeceimiz bir ereve yaratal1m istedik. <em>Christmas </em>sevdal1lar1 al1nmas1n ama "byle s1cak ikolata iiyoruz, _yle k1zakla karl1 tepelerden kay1yoruz" gibi bir moddan bahsetmiyoruz tam olarak. Kar yaar m1 o bile belli deilken neye yarar? Ho_ geldin iklim krizi, te_ekkrler ikinci paragraftan bu yana atamad11m gelecek anksiyetem& </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yeni y1ldan beklentilerimiz, umut ettiklerimiz neler? Mzik dnyas1nda bizi neler bekliyor?</span><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Mzik ve toplumsal cinsiyete dair akl1m1z1 neler me_gul etti ve etmeye devam edecek?</span><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecekte farkl1 olmas1n1 dilediimiz, ilerleme kaydedildiine _ahit olduumuz meseleler neler? Fikir yaz1lar1, rportajlar gibi farkl1 trden ieriklerle bu sorular1n etraf1nda dneceiz.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://media.giphy.com/media/KebjlFYYXGxgsLpCEn/giphy.gif"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:84%;max-width:243.6px"width="243.6"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>2022 ye albmlerle bir bak1_</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelecek serimize bir tr zaman makinesiyle giri_ yap1yoruz. Normalde konser duyurular1na yer verdiimiz <em>Yak1nda Neler Var?</em> k_esine bir selamla, <em>Yak1nda Neler Oldu?</em> k_esinde bu kez Eda sizin iin 2022 ye damga vurmu_ albmleri yazd1. Ka1rd1klar1n1z veya "ah ne gzeldi" diye i geirip ba_a sarmak isteyecekleriniz olabilir, gz at1n derim.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Gemi_ten gelecee elektronik mzik</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kre_endo Panel k_esinde ise gelecee yara_1r bir evren diyebileceimiz, elektronik mzik mercek alt1nda. Yazar ekibimizin gzide mzikolou 0klim, elektronik mzik tarihinde gemi_ten gelecee kprler kurmaktan bahsetti. Erkekleri kahraman yapma 1srar1, kad1nlar1n grnmezlii derken yaz1n1n ilk yar1s1nda biraz tepeniz atabilir, benden sylemesi. Ama sizi orada b1rakm1yor 0klim ve alternatif tarihlere, anlat1lara katk1da bulunmu_ iki projeyle iinize su serpiyor. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"style="color:#843fa1"><em>female:pressure</em></a></span> topluluundan sanat1lar1n ald11 setleri her ay <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"style="color:#843fa1"><em>Refuge Worldwide</em> radyosunda</a></span> yakalayabilirsiniz bu arada. Okurken dinleyebileceiniz bir <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"style="color:#843fa1">liste</a></span> de benden hediye olsun.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Keyifli okumalar,</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">^ebnem Ad1yaman</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669761882615-Ekran%20Resmi%202022-11-30%2001.44.20.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Selamlar! 0kinci Kre_endo yaz1m olduu iin hl heyecan1m1 tam olarak atabilmi_ deilim. Bu ay1n temas1  gelecek fakat bu yaz1 gemi_le a1l1yor, diyecek olabilirsiniz. Ben bu yaz1da elektronik mzik tarihini merkeze alarak, gemi_in grnmez taraf1na, oradan hareketle gelecei kurmaya, alternatif anlat1lara odaklanmaya al1_t1m. Bizden ncekilerin ba_1ndan geenleri bilerek, grerek _imdiyi ve sonras1nda gelecei in_a edebiliriz diye d_nyorum. O hlde ba_layal1m...</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gemi_ten gelecee: Elektronik mzikte alternatif tarih anlat1m1</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Amerikal1 mzisyen Robert Arthur Moog (1934-2005) kendi rettii <em>Moog synthesizer</em> isimli mzik cihaz1 sayesinde dnyada yepyeni bir mzik trnn yolu a1ld1. En az1ndan bunu byle biliyoruz. 1960 lar1n sonu, 1970 lerin ba_1nda sentezleyicileri yayg1n olarak kullan1labilir hle getirerek, ses zerinde devrim ba_latan orijinal bir figr olarak kar_1m1za 1k1yor. Tara Rodgers, <em>Tinkering with Cultural Memory</em> (Kltrel Haf1zay1 Kurcalamak) ba_l1kl1 <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"style="color:#843fa1">makalesinde</a></span> elektronik mziin tarihsel anlat1lar1n1n merkezinde yer alan arketipsel erkeklik biimleriyle birlikte, Moog zerinden rneklendirilen <em>figure of the humble tinkerer</em> (mtevazi tamirci figr) kavram1n1 inceliyor. Tamirci terimi kafan1z1 kar1_t1rmas1n; evlerinin bodrumlar1n1n mahremiyetinde hobiler edinen, deneyler yapmay1 seven, orta s1n1f, beyaz erkek figrn kar_1l1yor asl1nda. Rodgers a gre Moog un sentezleyiciler tarihinde merkezi ve sevilen bir figr olarak kutsanmas1 da bu imajla balant1l1. Elektronik mziin nclerinden, besteci Daphne Oram 1n serzeni_i hislerime tercman olur gibi: "Bir adam1 olay1n kahraman1 olarak grmeyi neden bu kadar ok istediimizi merak ediyorum."</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669764270097-1_WQLdGj9w-RJ7-BLiv0YpQQ.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Daphne Oram hakk1nda Beats by Girlz Trkiye blogunda yay1mlanm1_ portre yaz1s1n1 okumak iin <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://beatsbygirlzturkey.com/portreler/daphne-oram/"target="_blank"style="color:#843fa1">t1klay1n</a></span></span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yzy1l1n ortalar1nda elinin alt1ndaki teknolojik aralar1n paralar1n1 dei_tirerek deneyler yapan, onlar1 yeniden tasarlayan ve nihayetinde elektronik sesteki yarat1c1 potansiyeli ke_feden Moog, orta s1n1f beyaz  hobi d_kn erkek kal1b1na o kadar uygundu ki, bu durum onun olduka sevgiyle tan1nmas1n1 salam1_t1. O dnemde teknolojik geli_melerin pek ok ki_i taraf1ndan evde elence amal1 yap1lan hobileri desteklemesi, <em>Popular Mechanics</em>, <em>Popular Science</em> gibi sreli yay1nlar1n oalmas1na yol am1_t1. Bylece birok erkek, kimliklerinin paras1 olarak grdkleri bu el emei ve  erkeksi faaliyetlere byk ilgi gsterdiler. Tara Rodgers 1n ara_t1rmalar1na gre, kad1nlar da ayn1 dergilere ve teknolojiye ilgi duyuyordu, fakat sadece projelerini yrtmek iin gerekli zaman ve kaynaklar1 ar1yorlard1. Herhangi bir eitim gerektirmeden, "erkek dehas1n1n" e_itli icatlar yapabilecei fikri ve umudu dnemde olduka yayg1nd1. Deney yapman1n deerli bir ura_ olduuna dair gvenle, ke_if hevesi te_vik edilmi_ti.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669762701491-Ekran%20Resmi%202022-11-30%2001.58.05.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:210px"width="210"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Popular Electronics dergisi kapa1, 1955</span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Robert Moog prototiplerini olu_turmadan tam on y1l nce, yani 1950 lerin ortalar1nda, Amerika Radyo Kurumu na (Radio Corporation of America) gen kad1nlar taraf1ndan gnderilen mektuplar ok k1ymetli bir veri sunuyor bize: o dnemde elektronik mzik ve sentezleyicilere ilgi duyan bir sr kad1n1n var olduunu gryoruz. Sentezleyicinin geli_tiricilerinden olan Harry F. Olson, yine bu y1llarda lise ve niversitede a1nda kad1nlardan sentezleyiciye ilgi duyduklar1n1 syleyen, tasar1m1, toplumsal etkileri hakk1nda sorular soran mektuplar ald11n1 dile getiriyor. rnein, Florence Perella, Olson a _yle yazm1_:  Elektronik ara_t1rmalar mzie hayal bile edilemeyecek kaynaklar kazand1rd1. Akla uygun herhangi bir sesi retebildiine gre, sentezleyici nas1l oluyor da sadece mevcut enstrmanlar1 taklit etmek iin kullan1l1yor? Yeni sesler duymay1 ummu_tum. Tara Rodgers, 1950 lerde RCA ya mektup yazm1_ kad1nlardan biri olan Doris Dailey e 2014 y1l1nda ula_may1 ba_arm1_. 2014 te 70 ya_lar1nda olan Dailey, <em>synthesizer</em> ve elektronik mzie olan youn ilgisini srdrmek iin verimli kltrel zeminden yoksun olduunu aktar1yor. Lise ve niversite dnemlerinde fen ve mhendislik dersleri yerine a_1l1k kursuna ynlendirildiini, hobilerinin pe_inden ko_mak yerine evlilik ve ocuk bak1m1yla ilgilenmek zorunda kald11n1 rnein.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Akla _u soru geliyor, Dailey nin akran1 Robert Moog tan ne fark1 vard1? Moog da sentezleyiciye ilgi duyduuna ve teknik bilgi talep ettiine dair mektuplar yazm1_t1 ve bunlar1 ba_ard1, ba_armas1na izin verildi. lkenin farkl1 yerlerinden kad1nlar yazd1klar1 mektuplarda elektronik mzik ile ilgili meraklar1n1 ve yeteneklerini dile getirseler de, Olson 1n laboratuvarlarda ve profesyonel topluluklarda kar_1la_t11 ses mhendisleri aras1nda yer alamam1_lard1. Ses teknolojilerine en ok yakla_abildikleri al1_ma alan1 telefon operatrl olmu_; denetleyici, teknik i_ler iin ise erkeklere ncelik verilmi_ti.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669763264395-Ekran%20Resmi%202022-11-30%2001.57.50.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:217px"width="217"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:12px;line-height:16.8px">Seattle, Washington'da telefon operatrleri, 1952</span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Elektronik mzik, iki erkek alan1n, kompozisyon ve teknolojinin doruk noktas1. </span><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kad1n ve kad1n+ elektronik mzik bestecileri ve icrac1lar1 elektronik mzik ve mzik teknolojilerinin gemi_ine dair anlat1larda ounlukla d1_ar1da b1rak1lm1_; belgesellerde, elektronik mzik piyasas1n1n canl1 yarat1c1 etkinliklerinde, byk festivallerde daha az yer alm1_; plak _irketleri anla_malar1nda daha az masaya oturmu_lar ve bu durum nemli lde devam ediyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669803148728-female-electronic-music-pioneers.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Elektronik mzik alan1nda al1_malar1 ve film mzikleriyle tan1nan mzisyen ve besteci Wendy Carlos. </span></span></em></p> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">Moog synthesizer'1n klavyesini geli_tirmek iin Robert Moog ile birlikte al1_m1_, onu enstrman iin dokunmaya duyarl1 bir cihaz eklemeye ikna etmi_tir. </span><span style="font-size:12px;line-height:16.8px">Beats by Girlz Trkiye blogundaki portre yaz1s1n1 okumak iin <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://beatsbygirlzturkey.com/portreler/wendy-carlos/"target="_blank"style="color:#843fa1">t1klay1n.</a></span></span></span></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong><span style="line-height:19.6px;font-size:14px">0ki umut verici giri_im: female:pressure ve Pink Noises</span></strong></span></p> <p style="line-height:140%;font-size:14px"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gemi_te olanlar1n zerine yeni anlat1lar kurmaya al1_1yoruz. Ama yine de iimizde gelecee dair bir belirsizlik var. 0nsan kendine soruyor,  ne zaman dei_ecek? diye. Asl1nda dei_im ba_lad1 bile. Elektronik mzik alan1nda yeni alar1n ve anlat1lar1n kurulmas1na yol am1_ iki yak1n tarihli projeden bahsetmek istiyorum.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669804352767-FRMbZM9XEAY-bRw.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#843fa1;line-height:16.8px;font-size:12px"><a rel="noopener"href="https://www.femalepressure.net/"target="_blank"style="color:#843fa1">female:pressure</a></span> arayz</span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%">1998 y1l1nda kurulan <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.femalepressure.net/"target="_blank"style="color:#843fa1"><em>female: pressure</em></a></span>, kad1n, trans, interseks, non-binary, genderqueer DJ ler, mzisyenler, besteciler ve prodktrleri bir araya getiren ulustesi bir evrimii veri taban1 a1. 2013 y1l1nda yay1mlad11 raporda, hem byk hem de kk apl1 uluslararas1 plak _irketlerinde ve festival listelerinde kad1nlar1n yetersizliini net olarak kar_1m1za 1kar1yor. Peki bu durum gerekten elektronik mziin ierisinde kad1n ve kad1n+lar1n olmay1_1ndan m1 yoksa grnmez olu_lar1ndan m1?</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669804746852-facts2022_instagram_1080x1080px_20220228_02.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:60%;max-width:372px"width="372"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Festivallerde yer alan elektronik mzik sanat1lar1n1n cinsiyet da1l1mlar1, 2022 y1l1 female:pressure <span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px"><a rel="noopener"href="https://femalepressure.wordpress.com/#results"target="_blank"style="color:#843fa1">raporundan</a>.</span> Tasar1m: Elisa Metz</span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yazar ve gazeteci Abi Bliss in, 2013 tarihli <em>Invisible Women (</em>Grnmez Kad1nlar<em>)</em><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.thewire.co.uk/about/contributors/abi-bliss/abi-bliss_invisible-women"target="_blank"style="color:#843fa1">yaz1s1nda</a></span> bahsettii zere, elektronik mzik tarihinde ad1 geen az say1da kad1n da kltrel normlar1n birer istisnas1, izole figrler kabul ediliyor ou zaman. Elektronik mzik ile ura_an kad1nlar1  nadir grlen bir tr olarak gren anlat1 hem endstri ierisinde hem de dinleyicilerin zihninde bu fikri normalle_tirebiliyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669804909918-pn_home_sm.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Pinknoises.com web sitesinin art1k aktif olmayan arayz</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Elektronik mzik tarihi ar_ivlerini yeniden derlemeye, alternatif kabul edilen anlat1lar1 ne 1karmaya al1_an bir dier rnek de <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"style="color:#843fa1">Pink Noises</a></em></span> projesi. Yaz1n1n ilk k1sm1nda ara_t1rmalar1ndan bahsettiim Tara Rodgers taraf1ndan 2000 y1l1nda kurulmu_ bir web sitesi esasen. Art1k aktif olmayan <em>pinknoises.com</em>, henz sosyal medyan1n olmad11 zamanlarda kad1n DJ'leri, elektronik mzik yap1mc1lar1n1 ve ses sanat1lar1n1 tan1tan ve birbirine balayan ilk evrimii topluluklardan biri olmu_. Mzik teknolojileri alan1nda cinsiyet e_itliliini destekleyerek, mzik retimine ili_kin bilgileri geni_ apta eri_ilebilir hale getiren bir platform grevi grm_. Projenin uzant1s1 olarak 2010 y1l1nda yay1mlanm1_ <em>Pink Noises: Women on Electronic Music and Sound</em> <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"style="color:#843fa1">kitab1n1</a></span> da inceleyebilirsiniz; elektronik mzik alan1nda al1_an, dnyan1n her yerinden yirmi drt sanat1 ve ses mhendisiyle yap1lm1_ rportajlar1 ieriyor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669804233099-PinkNoises_sm.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:217px"width="217"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Duke University Press, 2010</span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bilgi kaynaklar1 ve profesyonel alardan uzak tutulmu_, hatta yok say1lm1_ olmalar1na ramen kad1nlar1n her zaman elektronik mzik kltrnn aktif kat1l1mc1lar1 olduu grmek _evk verici. Bunu kabul etmek ve yaymak ne kadar nemli olsa da, fark ediyorum ki gnlmden geen dilek bir ynyle de art1k _u: "kad1nlar" kategorisine odaklanm1_ kimlik temelli tarih yaz1m1n1n tesine geme olana1 bulaca1m1z; varolu_lar1n1 dnemin sosyal, kltrel yap1s1yla birlikte deerlendirmenin d1_1na 1karak, her cinsiyet kimliine sahip insan1 besteci, mzisyen, mhendis kimlikleriyle rahata ele alabileceimiz bir gelecein yak1n olduuna inan1yorum.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669905289964-Ekran%20Resmi%202022-12-01%2017.34.40.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Selamlar! 2022 nin sonlar1na doru yakla_1rken bu y1l1 _yle bir gzden geirelim dedik; mzik dnyas1nda neler olmu_, kimler nas1l ba_ar1lara imza atm1_, nmze ne gibi engeller 1km1_& </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Mzik dnyas1na bakt11m1zda, pandemiden sonra zaman zaman sars1nt1lar olsa da dolu dolu bir sene geirdik diyebiliriz. Beyonce den Bjrk e; Gne_ ten Taylor Swift e birok sanat1n1n ba_ar1lar1na _ahit olduk, _ark1lar1na e_lik ettik. Tabii bu srete yksek sesle _ark1 sylememizi istemeyenler, hatta giydiimiz k1yafetlere bile kar1_anlar oldu. Mahsa Amini, bu y1l, sistem standartlar1na uygun ba_rt takmad11 iin ldrld. Bir kad1na bu denli s1n1rlar izilip bu s1n1rlar ierisinde "gvende" olduu sylendikten sonra s1n1rlar1 belirleyenler taraf1ndan katledilmesi pek de _a_1rt1c1 gelmedi asl1nda, sanki gndelik hayatta duyduumuz ve maalesef al1_t11m1z ve kar_1s1nda konumland11m1z tm o hikyelerden bir para gibi. Sevdaliza n1n da bizimle ayn1 konumda olduunu grebildiimiz, protestolar s1ras1nda 1kan <em>WOMAN LIFE FREEDOM</em> _ark1s1 da bu direni_e verilen anlaml1 destek rneklerinden. Ayr1ca kendisinin yine bu sene 1kard11 uzunalar <em>Raving Dahlia'</em>y1da duymam1_ olan varsa kesin bir gz at1n derim.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669905618996-Ekran%20Resmi%202022-12-01%2017.38.54.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:310px"width="310"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Sevdaliza'n1n WOMAN LIFE FREEDOM _ark1s1 klibini izlemek iin <a rel="noopener"href="undefined"target="_blank"><span style="color:#843fa1;font-size:12px;line-height:16.8px">t1klay1n</span></a></span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Beyonce nin godmother (vaftiz anne) diye sz ettii kuir amcas1na ve dier siyahi kuirlere adad11 albmnden bahsetmeye geldi s1ra. <em>RENAISSANCE</em>, hem arp1c1 szleri hem de s1n1r tan1mazl11 ile olduka dikkat ekti. Beyonce nin yaratmay1 amalad11 gvenli ve yarg1s1z dnyay1 bu albmde rahata hissedebildim ben. Ne zaman bundan iyisi gelmez desek, Beyonce ok daha iyisini yapmay1 ba_ar1yor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://media.giphy.com/media/rqrgqNKCls4Ugcz52S/giphy.gif"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:217px"width="217"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Beyonce, <em>RENAISSANCE</em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">2022 nin son eyreine damga vuranlar aras1nda hepimizin bildii, _ark1 szleri sayesinde oka dinlenilen <em>Midnights</em> albmnn sahibi Taylor Swift ve deneysel mzik anlay1_1 ile kalbimizde byk yere sahip olan Bjrk var. Bjrk n onuncu albm <em>Fossora</em>, etkileyici szleriyle, anaerkil detaylar1yla, al1_t11m1z Bjrk ile kar_1l1yor bizi. Bunun yan1 s1ra Florence + the Machine, Dance Fever ile kar_1m1za 1karken bize kad1n olmakla ilgili birok _ey sylyor. Albmn ilk teklisi King de olduu gibi: <em>I am no mother, I am no bride, I am king</em> (Anne deilim, gelin deilim, kral1m). Son y1llar1n popler ismi Mitski de bu y1l1 <em>Laurel Hell</em> albmyle kapatt1. Indie-rock ve synth-pop un harmanland11 bu albmde en ok dikkat eken _ey, t1pk1 Norveli _ark1c1 Jenny Hval 1n <em>Classic Objects</em> ile yapt11 gibi, sanat1n1n i dnyas1n1 tm 1plakl11yla yans1t1yor olmas1.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669906342934-143216_widescreen.1.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Jenny Hval, <em>Classic Objects</em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yzmz biraz da Trkiye ye evirecek olursak, bu y1la damga vuranlar aras1nda yeni isimler de gryoruz. Rap dnyas1n1n ounlukla erkeklere hizmet ettiini d_ndmzde, Gne_ in ilk solo albm <em>Atlantis</em> in ba_ar1s1n1 fark etmemek ok zor. Kalben ve S1la n1n da <em>Eski Dnyan1n Yang1n1</em> ve <em>^ark1c1</em> albmleriyle ile parlad11 bu y1lda Nova Norda dan da bahsetmemek elde deil; sanat1 sonunda kavu_tuumuz ilk stdyo albmnde birbirinden gzel alt1 _ark1ya yer veriyor ve albmle ayn1 ismi ta_1yan etkileyici <em>intro</em> paras1 <em>Paralel Evrende Dnya Tarihi</em> ile albm a1yor.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669906712619-1200x1200bb.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:310px"width="310"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Nova Norda, <em>Paralel Evrende Dnya Tarihi</em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0sminden bile sz edemediim birok yeni albmn 1kt11 bu y1lda, benden de ki_isel bir neri isteyecek olursan1z 0rlandal1 Pillow Queens isimli grubun, kapak tasar1m1n1 ok beendiim yeni albm <em>Leave the Light On</em> 1 dinlemenizi nerebilirim. Vaktinizi ay1rd11n1z iin te_ekkrler, bir sonraki say1da gr_mek dileiyle!</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1669906883339-a2960585572_65.jpeg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:50%;max-width:310px"width="310"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Pillow Queens, <em>Leave the Light On</em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666127118861-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2000.04.45.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:614px"width="614"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668598494340-2.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:30%;max-width:180px"width="180"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:184px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="184" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:184px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/beatsbygirlztr"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/beatsbygirlztr/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/beatsbygirlztr"title="Twitter"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png"alt="Twitter"title="Twitter"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2zmLA7gtKw9MRV8bigkj9A"title="YouTube"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/youtube.png"alt="YouTube"title="YouTube"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://open.spotify.com/user/g2y0s0hjrfu17sdujkcd29bhy?si=a89da71b163440ee&nd=1"title="Spotify"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/spotify.png"alt="Spotify"title="Spotify"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>