<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type"content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport"content="width=device-width,initial-scale=1"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible"content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title></title> <style type="text/css">@media only screen and (min-width:640px){.u-row{width:620px!important}.u-row .u-col{vertical-align:top}.u-row .u-col-50{width:310px!important}.u-row .u-col-100{width:620px!important}}@media (max-width:640px){.u-row-container{max-width:100%!important;padding-left:0!important;padding-right:0!important}.u-row .u-col{min-width:320px!important;max-width:100%!important;display:block!important}.u-row{width:calc(100% - 40px)!important}.u-col{width:100%!important}.u-col>div{margin:0 auto}}body{margin:0;padding:0}table,td,tr{vertical-align:top;border-collapse:collapse}p{margin:0}.ie-container table,.mso-container table{table-layout:fixed}*{line-height:inherit}a[x-apple-data-detectors=true]{color:inherit!important;text-decoration:none!important}table,td{color:#000}#u_body a{color:#000;text-decoration:underline}@media (max-width:480px){#u_content_image_12 .v-container-padding-padding{padding:0!important}}</style> </head> <body class="clean-body u_body"style="margin:0;padding:0;-webkit-text-size-adjust:100%;background-color:#fff;color:#000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table id="u_body"style="border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;min-width:320px;Margin:0 auto;background-color:#fff;width:100%"cellpadding="0"cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align:top"> <td style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:#fff"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:#fff"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent"><!--<![endif]--> <table id="u_content_image_12"style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cj3VlQFIo3Y/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668558478595-Kres'endo%2040.Say1%20Kapak.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:620px"width="620"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Merhaba sevgili Kre_endo okurlar1. Bu hafta sizi selamlarken buruk ve umudunu ye_ertmeye direnen bir ruh halindeyim. Geen Pazar ya_anan ac1 olayda kaybettiklerimizin ba_1 sa olsun ve hepimize gemi_ olsun, umar1m siz ve sevdikleriniz gvendedir. Hayatlar1m1z ve umutlar1m1z1n pamuk ipliine bal1 olmad11, epey uzun zamand1r kolektif olarak ya_ad11m1z ac1lar1 unutmadan, yine de inatla bir arada durabildiimiz bir gelecek diliyorum hepimize.<br></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festivalin ard1ndan</span></strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%">Beats By Girlz Trkiye Festivali zerimizden rengrenk bir rzgr gibi geti. 0ki hafta oldu olacak, bende o hafta sonunun etkileri hl sryor inan1n. Burada kendi izlenimlerimi anlatmaya al1_mayaca1m pek, nk say1n1n devam1nda greceksiniz ki festivalin paras1 olmu_ binbir trl harika insan bunu en gzel _ekilde yapt1.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:justify"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>#BuFestivalBizim Kulisi</strong></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668592624510-777A5438.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:87%;max-width:252.3px"width="252.3"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"> Bizim demekten gurur duyduumuz festivali, M1sra ve 0klim bu yaz1da sizin iin ba_tan sona turlad1. Tabii ki her _eyi bir yaz1ya s1d1rmak imkans1z (mzik sektrnn ve yarat1c1 endstrilerin gncel durumunu toplumsal cinsiyet perspektifiyle tart1_arak fikirler retilen Ideathon un 1kt1lar1 Mzikent, Mzikhane ve Payda projelerini rnein!), ancak olabildiince kapsaml1 bir manzara olu_turabildik diye d_nyorum.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="310" style="width: 310px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-50"style="max-width:320px;min-width:310px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Geen gnn h1zl1 ama samimi bir zetini 1karma grevi M1sra dayd1. 0kinci k1s1mda ise 0klim sizi festival kulisinin derinliklerine doru bir yolculua 1kard1. Festivale kat1lm1_ kat1lmam1_ herkesin anlaml1 notlar bulaca1na eminim.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Birlikte Sahnesi: Elif Dike</strong></span><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festivalde sahne alm1_ sanat1larla syle_tiimiz k_enin bu haftaki konuu ise #localbeats orkestras1n1n mzik direktr Elif Dike. Festivallere dair deneyim ve d_ncelerini, #localbeats projesi ve Beats by Girlz Trkiye Festivali nin ondaki etkilerini anlatt1. Yazarken yer yer apa1k biimde evet ya, bu neden byle? diye kendime sorduum, s1k s1k glmsediim ve hayaller kurduum bir rportaj oldu.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668559769285-777A9053.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:87%;max-width:252.3px"width="252.3"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Gelecek festivallere& </strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Sahneden ykselen mzie, dans pistindeki ad1mlara, atlyeler ve konu_malardaki parlak anlara _ahit olduktan sonra bu sat1rlara geri gelince, Kre_endo yu say1l11na bir festivale dn_trme karar1n1n ne kadar isabetli olduunu anl1yorum. "Olly ne olur geri dn" diye i geiriyorum resmen.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">^imdi ise s1radaki say1m1z1n temas1 iin tahminleri al1yoruz, bakal1m ne <em>gelecek</em> =C</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Keyifli okumalar,</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">^ebnem Ad1yaman</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668592733500-Ekran%20Resmi%202022-11-16%2012.58.42.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:98%;max-width:588px"width="588"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><strong>Kulisin D1_1nda: Gnde Neler Olup Bitti?</strong></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%">Merhaba ben M1sra, Kre_endo da ilk yaz1m1 harika bir festivalle ilgili yaz1yorum. Hem gelebilenlerin hat1rlayabilecei, hem de gelemeyenlerin bir fikrinin olabilecei _ekilde sizlere festivalin ortam1n1 genel olarak hissettirmeye al1_aca1m. yleyse ba_layal1m!</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festival ba_lad11nda, d_ndmden daha da dolu ve youn geen bir program1n iinde buldum kendimi. Beats By Girlz sosyal medya ve Kre_endo dan takip etmek farkl1, onun yaratt11 atmosferi kanl1 canl1 tatmak bamba_ka bir histi tabii ki. Henz ilk Kre_endo yaz1m1 bile yazmam1_ken, kad1nlar ve LGBT0+lar1n mzik ve teknolojiye eri_imi iin bir araya gelen Beats By Girlz Trkiye Festivali ekibinin bir paras1 olduumu hissedebilmek, somut anlamda neler yap1labildiini grmek benim ad1ma glendirici bir deneyimdi. Neler yap1labildii derken, birazdan size de anlataca1m festivalde olan tm etkinlikleri kast ediyorum.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"> gn boyunca etraf1m1z atlyeler, konu_malar, konserler ve inan1lmaz tatl1 insanlarla donat1lm1_t1. Tabii ki a1l1_ ve kapan1_ partileri de cabas1yd1!</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yap1 Kredi bomontiada ya girince festival atmosferine temas ettiren ilk _ey, avlunun sa k1sm1nda kurulmu_ ve stnde festivalimizin ad1n1n yazd11 koca sahneydi. Ak_ama doru ba_layan konserler burada gerekle_ti, takvimde grdmz sanat1lar1 a1k bir alanda dinlemek o kadar gzeldi ki. Herkesin konserine bay1lsam da akl1mda, belki de daha nce onlar1 hi sahnede dinleyememi_ olduum iin, Kalben ve Dilan Balkay 1n performanslar1 yer etti. Dilan 1 sahnede dinlemeyi pandemiden beridir hevesle bekliyordum a1kcas1 ve <em>Derken</em> i canl1 dinleme _ans1na nail olabilmi_tim sonunda! Kalben in sesini de hep kulakl11mdan duymu_ olan ben, sonunda iinde bir yerlerde z1plad11m o _eker kalabal1kla birlikte dinleyebilmi_tim. Ayr1ca, kapan1_ partisine gemeden Kalben in Melis Gven ve Gne_ zge ile dans edi_lerini de hi unutmayaca1m san1r1m.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668592975644-777A8117.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Paradiso Fest: Kalben &amp; Gne_ zge &amp; Melis Gven</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Sahnede yer alan her mzisyenin kendine zg melodi ve szleriyle iimin dayan1_mayla dolduunu syleyebilirim. gn boyunca iinde bulunduum atmosferden anlad11m kadar1yla da bu hissettiklerimde yaln1z deildim! #BBGzPresents sekisi kapsam1nda izlediimiz Damla Durakay iin performans1 zel bir yere sahipmi_ hatta:</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:14px;line-height:19.6px">Beats By Girlz Trkiye Festivali, benim ilk festivalimdi. Bu yzden hibir zaman unutamayaca1m bir deneyim oldu. Ayn1 zamanda sadece kendi _ark1lar1m1 sylediim ilk sahnemdi ve dinleyicinin birebir tepkisini grmek benim iin ok deerliydi.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- Damla Durakay</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left">#localbeats orkestras1nda davul ba_1nda olan Nihal Saruhanl1 n1n izlenimlerini de kendinden dinleyin:</p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>Tan1d11m ama daha nce beraber sahne alma f1rsat1 bulamad11m arkada_lar1mla bir aradayd1k. Bu benim iin nemliydi, nk daha nceden beraber mzik yapmad11m, huyunu suyunu ok bilmediim mzisyenlerle beraberdim. 0lk dakikadan itibaren iinde bulunduum ortam ne kadar zel bir yerde olduumu hissettirdi bana.</em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><em>ok uyumluyduk hepimiz, tm mzisyenler ve festival ekibi. Birbirimizle gzel bir dayan1_ma ortam1 yaratt1k ve festival boyunca bunu koruduk. #localbeats olu_umu bana bir taraftan da _unu gsterdi; mzik sahnelerinde, sektrnde baz1 kan1ksanm1_ i_ yapma biimleri var, garip hiyerar_iler var ve hala erkekler kulbndeyiz. #localbeats bana art1k i_leri farkl1 yapabileceimizi, hepimize uygun _ekilde kurgulayabileceimizi gsterdi. Festivalin tamam1 benim zerimde umutlu, gelecek ile ilgili heyecan duyan bir his b1rakt1.</em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">- Nihal Saruhanl1</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668594080468-777A3458.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Yasemin zler, Nihal Saruhanl1, Seda Kirei, Elif Dike ve 0pek Ekta_'tan olu_an #localbeats orkestras1 Ceren Gndodu, Dilhan ^e_en, Duygu Soylu, Seda Erciyes, Simge P1nar, Nilipek. ve Tue ^enoul'a e_lik etti.</span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kat1ld11m atlyelerin ou bir arada bir _ey retmek ve kendimizden bir _eyler payla_makla ilgiliydi. Mesela Ba_ak Doan 1n Vocal Painting atlyesine, hepimiz kendi ses trmze gre gruplara ayr1l1p, onun ynlendirmesiyle acapella bir para syleyerek ba_lad1k. Mzii bylesine bir dayan1_ma ortam1nda uzun zamand1r tatmad11m iin bu etkinliklerde epey cana yak1n insanlarla temas etmi_ olmak bana ok iyi geldi. Ufuk nen in szlerini duyduktan sonra ke_ke kat1labilseydim dediim, biri mzik teknolojileri odakl1, dieri de mziin grsel medya ile kesi_imini ele alan iki atlyeden bahsetmeden de olmaz:</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Her iki atlyede de kat1l1mc1 gruplar1 gerekten harikayd1, merakl1 ve heyecanl1 bir _ekilde ba_1ndan sonuna kadar tm dikkatlerini vererek dinlediler. "Miksin 3 Boyutu"nda mzik mikslerini mono'dan al1p uzamsal sese kadar ta_1d1k. Kat1l1mc1lar atlyeyi ok ufuk a1c1 bulduklar1n1 sylediler. Hatta birka gn sonra sosyal medya zerinden atlyedeki teknikleri denediklerini ve ok iyi sonular ald1klar1n1 yazanlar oldu. "Grsel Medyan1n Grnmez Kahraman1: Ses" ise daha ok mzik zerine al1_an kat1l1mc1lar iin adeta yeni bir kap1 at1, yeni bir alan ke_fetmelerini salad1.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- Ufuk nen</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668594979009-777A4722.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Ba_ak Doan ile "Vocal Painting" atlyesi</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Konu_malar kad1nlar1n mzikteki konumundan, ba1ms1z mzik retmeye, teknolojik kimi aralar1n sanat1lar iin kullan1m1na kadar bir yelpazedeydi. Artemis Gnebakanl1 moderatrlnde Nilipek., zge Ertal ile beraber dinlediimiz Yaz1n Kaan Ba1ms1z Mzisyenlik Mmkn M Dersiniz? konu_mas1n1n onda b1rakt11 etkiden _yle bahsediyor: </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Ba1ms1z mzisyenlik konusunda sektrn farkl1 taraflar1ndan insanlarla kendi tecrbelerimizi ve bak1_ a1m1z1 anlatma f1rsat1 bulmak, bunu herkesin temsil edilmesine zen gsteren bir platform arac1l11yla yapabilmi_ olmak ok keyifliydi. Konu_ma sonras1 yan1ma gelip kendi sorular1n1 ya da deneyimlerini payla_an dinleyiciler, mzisyenler olmas1 benim a1mdan en keyifli taraf1yd1 bu deneyimin.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em>- Yaz1n Kaan</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668606628582-777A5803.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Konu_ma: Artemis Gnebakanl1, Nilipek., zge Ertal ve Yaz1n Kaan ile </span></em></span></p> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px"> Ba1ms1z Mzisyenlik Mmkn M Dersiniz? </span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Drdnc katta olan konu_malara ula_1m bir asansr uzakl1ktayd1. Bu nedenle, aralarda avluya inip tak1lmak, bir _eyler imek, mekanlara gz atmak gayet kolayd1. Hatta d1_ar1da giri_te hemen sada Zuhal Mzik in at11 <em>open stage</em> (a1k sahne) tarz1 k1s1mda enstrman deneyenlerin melodileri e_liinde biraz sohbet edip, bir _eyler at1_t1rd1ktan sonra konu_malara ko_u_turman1n tad1 dama1mda kald1 desem yeridir. Cumartesi gn P1nar Fidan ve Pazar gn Seda Yz n stand-up gsterilerinde ortak deneyimlere birlikte glmek de ayr1 bir keyifti.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festivalin sonuna geldiimizde ise iimde buruk bir his ve bedenimde koca bir yorgunluk vard1. Umuyorum ki, bu bir aradal11 ve dayan1_may1 daha ok tadabileceiz. Kad1nlar, translar, kuirler olarak hepimizin bir arada mzikle keyif ald11 bu gn bir mddet daha zihnimde dne dne hat1rlayaca1ma eminim!</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668595435714-IMG_4134.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:217px"width="217"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Drdnc katan giden yol ve Olly</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><strong>Kulisin 0inde: Festivale Hayat Veren 0nsanlar ve Fikirler</strong></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Selam, ben 0klim! Her yan1yla dopdolu geirdiimiz gnn sonunda yzmde kocaman bir glmseme ve akl1mda inan1lmaz an1larla yaz1yorum bu yaz1y1. Drdnc kattaki asansrn penceresinden a_a1ya bak1p avluda mzik dinleyen, dans eden, sohbet eden insanlar1 grdm bir an var kafamda, herkes o kadar keyifli gzkyordu ki sanki kk bir adada ya_ayan insanlar1z ve o adada herkes e_it, zgr ve birlikte& </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">^ehirde ya_aman1n yoruculuu, youn ortamlarda al1_ma ve gnlk hayat1n getirdii stres bizi bo_ zamanlar1n1 daha iyi deerlendirmeye ve elenerek stres atmaya yneltebiliyor, festivallere de ilgi giderek artmaya devam ediyor. 0stanbul un iinde hem de cretsiz olarak byle bir festival deneyimlemi_ olmak bence bu anlamda ok nemli. Kentin iinde zaman zaman fark1nda olmadan kar_1l1kl1 yabanc1l1k, gvensizlik ve mesafeli ili_kiler geli_tirebiliyoruz ayr1ca. Bu festival kent iindeki bask1dan, b1kk1nl1ktan kat11m1z, _ehrin iinde ama _ehrin gvensizliinden uzak olduumuz bir aland1. Hiyerar_i olmadan, uyum ierisinde ve zgrce hareket edebildiimiz; sosyal normlar1, gndelik ya_amdaki sosyal mesafeleri bir kenara b1rakarak beraber gn geirmek benim iin olduka k1ymetliydi.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festival sayesinde tan1_t11m1z ve nc gnn sonunda aile gibi hissettiimiz can1m ekip arkada_lar1ma yer vermeden gemek istemiyorum. ncelikle mikrofonu, festivalin atlye ve konu_ma organizasyonunun t1k1r t1k1r i_lemesinde byk pay1 olan Ezgi ye b1rak1yorum:</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Beats By Girlz Trkiye yolculuunun ba_1ndan beri iinde olan biri olarak bu festivali hayal etmek, bu hayalin gerek olu_unu grmek, bu srece kat1lmak, emek vermek gerekten acayip anlaml1, ifade etmesi g. O kadar gzel insanlarla birlikte al1_t1k ve o kadar gzel insan1 bir araya getirdik ki. A_1r1 kli_e duyulduumun fark1nday1m ama ok samimi sylyorum. Son derece anlaml1 bir i_ yap1yoruz, bu yolda desteklendiimizi grmek inan1lmaz iyi hissettirdi. Mzie, teknolojiye, toplumsal cinsiyet e_itliine dair konu_maya ya da kendini gvende hissedecei bir alanda yeni insanlarla tan1_1p sohbet etmeye ihtiyac1 olan herkese ok iyi gelen bir festivaldi bence.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Bende iz b1rakan bir ok _ey oldu tabii ama niyeyse gzmn nnde hep _u fotoraf var: Bu festivale, Benim ^ehrim Benim Sesim projesine kabul alan, Diyarbak1r, Antep ve 0zmir den kat1l1mc1lar1 da getirdik. A1l1_ partisiydi yan1lm1yorsam, birbirleriyle ilk kez burada ve bizim vesilemizle tan1_t11n1 bildiim kad1nlar1 birlikte dans edip elenirken grm_tm. 0ime byle bir 1_1k dolmu_tu, evet, demi_tim, biz _ahane bir _ey yap1yoruz.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- Ezgi</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668595178253-777A5939.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:217px"width="217"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">Festival ekibinden a1l ve Ezgi</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gnll arkada_lar1mdan baz1lar1 ise festival deneyimlerini ve kendilerinde iz b1rakm1_ an1lar1 _yle aktar1yorlar:</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Yeni tan1_mam1za ramen kendimi aralar1nda gvende hissettiim insanlarla armoni ierisinde al1_ma hissini uzun sredir ya_amam1_t1m. Kulis ekibinin bir paras1 olarak festival boyunca ekip arkada_lar1mla zaman1m1n ounu kck bir mutfakta geirdim ve o mutfakta edilen sohbetler k1sa bir sre sonra bana yaz ak_am1nda balkonda oturma hissi vermeye ba_lad1.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Birok harika an1yla dndm evime ama zellikle hat1rlad11m bir tanesi: Festivalde sahne alan mzisyenlerden Dilhan ^e_en kulis mutfa1na uram1_t1, sohbet ediyorduk. Tek tek herkese ya_1n1 sordu, birbirine yak1n yirmili ya_lardayd1k hepimiz. Bir an iin k1sa bir sessizlik oldu, sanki herkesin gz mutfa1n ayr1 noktalar1na dald1. Merak etmeyin arkada_lar, yolumuzu bulaca1z dedi. Mzik endstrisinde yolunu bulmay1 kast etmi_ti diye hat1rl1yorum, ama anlam1 bunu a_maya msaitti de. ok al1_1lmad1k bir cmle deil belki, ama bunu duymak festivalin ya_att11 hislerle birle_ince bana ok iyi geldi. Endi_elerimin de, ne_emin de ok kalabal1k bir az1nl1kla hep bir noktada kesi_tiini ve kesi_eceini hissettim.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- yk</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">Festivalde grev almak benim iin gerekten ait hissettiim yerlerin olduunu hat1rlatan, birlie olan zlemimi tatmin eden ve tekrar ayakland1ran bir deneyim oldu.</span></em></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">Nihal Saruhanl1'ya kuliste yard1mc1 olurken bir anda drt iecek ve drt barda1 davulcular bir _eyleri ta_1mas1yla nldr, dert etme diyerek gerekten ta_1mas1na baya1 bir _a_1rm1_t1m.</span></em><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">Bir kere de kuliste p po_eti patlam1_t1 ve pler yerlere dklm_t. Kimsenin irenmeden, tek bir ki_iye toplar m1s1n can1m demeden herkesin toplad11n1 grmek unutamad11m ve evet ben burada olmak istiyorum dediim anlardan biriydi.</span></em></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- Olcay</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668595819770-IMG_5221.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:217px"width="217"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">#localbeats sahnesinde Nihal Saruhanl1</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festivalin son gn tamamland11nda hepimiz yorgunluumuzu bir kenara b1rak1p ekipe fotoraf ekilirken hissetiklerim byk bir co_ku, hakl1 bir gurur ve bylesine gzel bir i_in paras1 olma _ans1n1 yakalayabildiim iin hissettiim mutluluktu. Fakat beni en ok motive eden duygu, kendimi bu toplulua ait hissetmi_ olmakt1.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- Yaren</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Birliktelii salamada mzik ok eski zamanlardan itibaren nemli bir ara olarak kar_1m1za 1kar. Fakat toplumsal cinsiyet e_itsizlii mziin iinde de var olduundan, grnr olmak ve sesimizi duyurabilmek iin bir araya gelme, festivaller, konserler dzenlemeye ihtiyac1m1z var. Bu noktada mzii hem ara hem de ama olarak d_nebiliriz asl1nda bir arada mzik yapma, mzik dinleme eyleminin kendisi bile bir e_it ritel diyebiliriz. Btn bunlar1n yan1nda festivalin bize at11 alan mzik dinlemenin ve/veya retmenin tesine geerek; mzii renebilme, mzik endstrisi iindeki deneyimlerimizi konu_abilme f1rsat1 da tan1m1_ oldu. Yoksun. Yoksa Var M1s1n? forumunun yrtclerinden Selen Gln deneyimini _u szlerle aktar1yor:</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">ember olmak harika bir fikir nk herkesin birbirinin gznn iine bakabildii bir ortam olu_uyor. Asl1nda nceden kafamda kurgulad11mda, alanda ok uzun sre al1_1yor olmaktan gelen bilgece bir tutumla forumu ynlendireceimi, sorulara cevap verebileceimi d_nm_tm. Ancak pek tahmin ettiim gibi olmad1, epey duygusal geen bir forumdu. Birok insan1n s1rf kad1n olduu iin mzik alan1nda say1lmad11n1, meslee eri_me f1rsat1n1 daha ba_tan bulamad11n1 hat1rlad1m yeniden. Bu bilmediimiz bir _ey deil tabii ama ember etraf1nda payla_1mda bulunman1n ayr1 bir etkisi vard1.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Danimarka, 0sve, 0talya gibi farkl1 lkelerde de benzer etkinliklerde grev ald11m oldu asl1nda, ancak bu deneyimi farkl1 k1lan, birok kad1n1n bir arada retiyor olduu bir festivalde bulunmakt1. ember etraf1ndaki herkesin de rahata kendini ifade etmesinde Beats By Girlz Trkiye festivalinde olmam1z1n muhakkak etkisi vard1. Son gnn son etkinlii olmas1 a1s1ndan da ok iyi planlanm1_t1 diyebilirim, youn geen gnn ard1ndan kalbini amak gibiydi.</span></em></span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">- Selen Gln</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:0;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668595973442-777A6210.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:465px"width="465"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><em><span style="font-size:12px;line-height:16.8px;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Selen Gln, Ezgi Dalolu ve Kamucan Yal1n moderasyonunda Yoksun. Yoksa Var M1s1n? forumu</span></em></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Hi duymam1_ birine Beats By Girlz Trkiye Festivali ni _yle anlat1rd1m diye ekliyor:</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">Kad1n mzisyenlerin bir araya gelerek kendine ait bir _eyler yapabileceklerini, e_itliki bir ortamda varolabileceklerini gsteren bir festival. Herkesin sesine alan amay1 ve grnr k1lmay1 dert edinmi_ bir birliktelik olmas1 a1s1ndan da Trkiye de bir ilk.</span></em></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:right"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px;color:#843fa1">- Selen Gln</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Eri_ebilir Her ^ey ortakl11 sayesinde sesli betimleme ve i_aret diliyle konu_ma ve atlyelerin aktar1lmas1; evirmenler sayesinde 0ngilizce, Trke eviriler yap1lmas1 da ayr1ca her ynden kapsay1c1l11 gzeten bir noktada durdu festival boyunca. Mevcut dzenden geici de olsa uzakla_1p mziin, dans1n, birlikteliin de etkisiyle hem ki_isel olarak geli_tiimi, hem de temeli daha salam, gelecee dair umutlu bir kolektifin paras1 olduumu hissettim. Birbirimizi kutlad11m1z, tan1_t11m1z, beraber al1_t11m1z herkese ok te_ekkr ediyorum. A1lan bu alan1n nemi ok byk ve umar1m giderek oal1r.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668596118363-Ekran%20Resmi%202022-11-16%2013.55.06.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">K_emizin bu haftaki konuu, festival sresince ana sahnede mzik yaparken ve konu_ma salonunda sohbet ederken dinleme _ans1 bulduumuz sz yazar1, yap1mc1 ve piyanist Elif Dike. Beats By Girlz Trkiye festivalinin ard1ndan; hem 4-5-6 Kas1m 1n onda b1rakt11 izleri, hem de festivallere dair, oka merak ettiimiz ki_isel deneyimlerini konu_tuk.</span></em></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festivallerin Elif Dike'e ar1_t1rd11 kelimeye san1r1m biroumuz kat1labiliriz; mzik, birliktelik ve "<span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="color:#000;font-size:14px;line-height:19.6px">all the girls standing in line for the bathroom</span></span>" (gzide N.E.R.D. _ark1s1 <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.youtube.com/watch?v=N2wqmGu1EY8&ab_channel=NERDVEVO"target="_blank"style="color:#843fa1"><em>Everyone Nose</em></a></span>'a bir gnderme, tuvalet kuyruundaki btn k1zlar diye evrilebilir). Sonuncusu tek kelime olmasa da a_1r1 gerekliiyle tek bir kelimeymi_esine beni arpt1 diyebilirim! Muse ve Placebo nun programda olduunu duyunca ko_a ko_a ad1r aray1_1na girdii 2006 y1l1ndaki Rock'n Coke, belki o dnemi ya_am1_ birok insan gibi, izledii ilk festivalmi_.</span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"> Gereksiz _ekillerde izlenmediini, yarg1lanmad11n1, hedef kitlenin ierisinde olduunu hissetmek, bir festivalde izleyici olarak rahata yer almas1n1 salayan _artlar aras1nda. Bir mzisyen olarak ise, e_it ve zgr alanlar amas1n1 beklediimiz festivallere dair ilk gzlemledii kriter, organizasyonun mzisyenlerle kurduu ileti_imin nas1l olduu. </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/CdixJwooUir/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668596893303-777A2627.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:75%;max-width:450px"width="450"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;line-height:16.8px;font-size:12px">#localbeats sahnesinde Elif Dike</span></em></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">0stanbul doumlu, 2015-2020 y1llar1 aras1nda kariyerini Kln'de srdrm_ olan mzisyen, ilk festival sahnesi deneyimini ise Dsseldorf taki Open Source Festival kapsam1nda ya_am1_. Geni_ apl1, kkl ve iyi yrtlen bir festivalde yer almak her mzisyenin hayalidir san1yorum. Elif Dike in de geen yaz Melike ^ahin ekibiyle beraber sahne ald11, 1971 den beri Danimarka da her y1l dzenlenen Roskilde Festivali nden mr boyunca unutamayaca1, her _eyinden beslendii bir ortam olarak bahsetmesi tesadf olmasa gerek: O byklkte bir operasyon nas1l yrr, Avrupal1 seyirciye _u an yapmakta olduumuz _eyi nas1l aktarmal1y1z, tan1_t11m1z insanlar, tm ak1_ ders niteliindeydi. Sabah kahvalt1da muhabbet ettiim abi Land of Kush'un _efi 1kt1 mesela, Melike'yle bahede o gn alaca1m1z setlisti dizmeye al1_1rken Erlend ye yan1m1zda ellerini a1yordu, asla mana veremediim twerk ak1m1n1 canl1 canl1 Megan Thee Stallion izledikten sonra kavrad1m 'ha buymu_' diye, inan1lmaz bir sahne performans1yd1. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Tabii bu, Avrupa festival sahnelerinin herkes iin e_it derecede par1lt1l1 olaca1 anlam1na gelmiyor. Berlin yak1nlar1nda mthi_ bir iftlik arazisinde yap1lan, Frank Wiedemann ve Ry X'in dzenledii <span style="color:#843fa1;font-size:14px;line-height:19.6px"><a rel="noopener"href="https://www.instagram.com/sacred_ground_festival/?hl=en"target="_blank"style="color:#843fa1">Sacred Ground Festival</a></span> adl1 butik festivalde alma deneyimi de a_a1 yukar1 bunu yans1tm1_: ok etkileyiciydi bir aland1 ama o kadar sterildi ki kendimi s1n1fsal olarak asla ait hissedemedim. Kulis blgesinde 'seyahatin bu kadar zgr olduu bir dnyada' ya_aman1n ne kadar sper olduundan bahseden anglosaksonlara hangi dnyada ya_ad1klar1n1 sormak durumunda kalm1_t1m mlteci krizinin had safhada ya_and11 bir y1ld1. </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cjn3edlo3y0/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668596971631-Ekran%20Resmi%202022-11-16%2013.59.00.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:40%;max-width:240px"width="240"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;font-size:14px;text-align:center"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Fotoraf: 0smail Altunba_</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Gelelim Avrupa n1n yer yer kapsay1c1, yer yer buz gibi bat1 merkezci sular1ndan; her _eyin a1rl11yla bazen evim demekte zorlansam da, 4-5-6 Kas1m da ya_ad11m1z trden birlikteliklerin beni yeniden balayabildii buralara, 0stanbul a. 0lk iki gn festivalde grev ald11 iin etkinlikleri izlemeye pek f1rsat1 olmad11n1 anlat1yor Elif Dike: Mesela Melike'yle olan konu_mam1zdan sonra P1nar Fidan vard1 tam benim bay1laca1m _eyler anlat1yor ama i_im var diye salondan 1k1yorum, o an cidden zldm. nc gn art1k i_i gc kalmam1_ bir kat1l1mc1 olarak geldim, Seda Yz'n _ovunu ve 'Ba1ms1z Mzisyenlik Mmkn M Dersiniz' oturumunu yakalad1m, ikisi de ok iyiydi. </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cjn3edlo3y0/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668596730030-777A1530.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:35%;max-width:210px"width="210"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>Konu_ma: Melike ^ahin ve Elif Dike ile "Mzik Kariyerinin Farkl1 Yollar1"</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%">Yerli mzik sahnesinin yarat1c1 mzisyen kad1nlar1n1 bir araya getiren #localbeats projesi, ikinci gndeki performans1yla tm festivale inan1lmaz bir enerji yaym1_t1. Orkestran1n haz1rl1k srecini merak ettiimde, mzik direktr Elif Dike in tabiriyle tam yedi farkl1 solistin mziini bir sete oturtman1n biraz deli i_i olduunu reniyorum: buuk gnmz oldu tm seti 1karmak iin, fakat bu gnlerin son ikisi solistlerle birlikteydi, yani asl1nda bir buuk gnmz vard1. Herkes ok emek verdi, birbirini dinleyerek, birbirini kald1rarak al1_t1. 0_in iyi olmas1n1n yegne sebebi bu. Buradan Seda, 0pek, Nihal ve Yasemin'e ok te_ekkr etmek isterim tekrar emekleri ve bu gzel deneyim iin. Sahne st ayr1 elenceliydi, ok iyi _ark1c1 ve yazarlar1n biri gidiyor biri geliyor, hepsinin sahne duru_u apayr1 ve ne kadar k1ymetliler, o ak_am gerekten herkesle gurur duydum direnerek var olduumuz iin. </p> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><br>Mzikal, operasyonel, teknik zorluklara ramen bu younluun aras1nda elimi herhangi bir ta_1n alt1na koyacaksam o ta_ da bu ta_t1 diyerek motivasyonunu anlat1yor Elif Dike. Sre ok _ey d_ndrtt bence hepimize. E_imin dostumun gcenmeyeceine gvenerek sylemeden geemeyeceim, olans1z prova odas1 mthi_ bir _ey arkada_lar, dilerim hepimize ara ara nasip olsun , temennisi de _imdilerde kendi grubunu kurman1n e_iinde bir mzisyen olarak benim gnlm kesinlikle eldi& </p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container"style="padding:0;background-color:transparent"> <div class="u-row"style="Margin:0 auto;min-width:320px;max-width:620px;overflow-wrap:break-word;word-wrap:break-word;word-break:break-word;background-color:transparent"> <div style="border-collapse:collapse;display:table;width:100%;height:100%;background-color:transparent"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;border-radius: 0px;-webkit-border-radius: 0px; -moz-border-radius: 0px;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100"style="max-width:320px;min-width:620px;display:table-cell;vertical-align:top"> <div style="height:100%;width:100%!important;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="height:100%;padding:0;border-top:0 solid transparent;border-left:0 solid transparent;border-right:0 solid transparent;border-bottom:0 solid transparent;border-radius:0;-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0"><!--<![endif]--> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cjn3edlo3y0/"target="_blank"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668599732204-IMG_5532.jpg"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:69%;max-width:414px"width="414"> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="line-height:140%;text-align:center;font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px"><span style="font-size:12px;line-height:16.8px"><em>#localbeats orkestras1</em></span></span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Festival temal1 say1lar1m1z1n sona ermesi Kre_endo ekibinde bir burukluk yaratt1 bence, bir sebebi de ryalar1n1n festivali nas1l olurdu? gibi heyecan verici bir soruyu gnlk hayatta nmze gelene soramayacak olmak derim. Elif Dike in cevab1 da uzaktan yak1ndan festivalin paras1 olmu_ herkes iin ok anlaml1: Ryalar1m1n festivali, Beats by Girlz Trkiye Festivali nde hedeflenenden ok uzak deil a1kas1. Festival program1n1 grdmde, burada ya_ayan bir kad1n ve mzisyen olarak kendimi mthi_ 'say1lm1_' hissettim. Bu pek rastlad11m1z bir _ey deil. Benim gibi bir sr insana nefes alan1 olduunu hissettim. Gzler ya_l1, deil mi ama? Mzik ve teknoloji festivali tabirinin hakk1n1 veren bir hayal de bu cevab1 takip etti hemen, o yzden silin gznzdeki ya_lar1 seneye Beats By Girlz Trkiye festivalinde sanal gereklik gzlklerimizi tak1p, Elif Dike e_liinde sanal mzik stdyomuzda _yle bir tak1l1yoruz. </span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668597380101-Ekran%20Resmi%202022-11-16%2014.16.09.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:600px"width="600"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div style="line-height:140%;text-align:left;word-wrap:break-word"> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">4-5-6 Kas1m tarihlerinde Yap1 Kredi bomontiada n1n ev sahipliinde gerekle_en festivalin ana destekileri aras1nda Mavi, Paribu, Hepsiburada, Yves Rocher, Zuhal Mzik, Uber, Vitruta, TikTok yer al1rken, Yap1 Kredi bomontiada ba_ta olmak zere, Babylon, Postane ve Atlye de festivalin mekan destekileri aras1ndayd1. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Kltr kurumlar1ndan British Council, Culture Civic ve Sivil D_n i_ birlii ve ^i_li Belediyesi nin katk1lar1yla gerekle_en festivalin program1 gn boyunca atlyeler, konu_malar, forum ve konserlerle dolu doluydu. </span></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"></p> <p style="font-size:14px;line-height:140%;text-align:left"><span style="font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:14px;line-height:19.6px">Aposto, Argonotlar, Artful Living, calling, Dadanizm, dergy, Kafa, Kafa Radyo ve Medyascope da festivalin medya destekileri aras1ndayd1.</span></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:3px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1666127118861-Ekran%20Resmi%202022-10-19%2000.04.45.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:100%;max-width:614px"width="614"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <table width="100%"cellpadding="0"cellspacing="0"border="0"> <tr> <td style="padding-right:0;padding-left:0"align="center"> <img align="center"border="0"src="https://assets.unlayer.com/projects/5505/1668598494340-2.png"alt=""title=""style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:inline-block!important;border:none;height:auto;float:none;width:30%;max-width:180px"width="180"> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"role="presentation"cellpadding="0"cellspacing="0"width="100%"border="0"> <tbody> <tr> <td class="v-container-padding-padding"style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:arial,helvetica,sans-serif"align="left"> <div align="center"> <div style="display:table;max-width:184px"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="184" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:184px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.facebook.com/beatsbygirlztr"title="Facebook"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png"alt="Facebook"title="Facebook"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.instagram.com/beatsbygirlztr/"title="Instagram"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png"alt="Instagram"title="Instagram"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://twitter.com/beatsbygirlztr"title="Twitter"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png"alt="Twitter"title="Twitter"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:5px"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://www.youtube.com/channel/UC2zmLA7gtKw9MRV8bigkj9A"title="YouTube"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/youtube.png"alt="YouTube"title="YouTube"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left"border="0"cellspacing="0"cellpadding="0"width="32"height="32"style="width:32px!important;height:32px!important;display:inline-block;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border-spacing:0;mso-table-lspace:0;mso-table-rspace:0;vertical-align:top;margin-right:0"> <tbody><tr style="vertical-align:top"><td align="left"valign="middle"style="word-break:break-word;border-collapse:collapse!important;vertical-align:top"> <a href="https://open.spotify.com/user/g2y0s0hjrfu17sdujkcd29bhy?si=a89da71b163440ee&nd=1"title="Spotify"target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/spotify.png"alt="Spotify"title="Spotify"width="32"style="outline:0;text-decoration:none;-ms-interpolation-mode:bicubic;clear:both;display:block!important;border:none;height:auto;float:none;max-width:32px!important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>